Lestijden, vakanties en lessentabel

Lestijden, lessentabel en vakanties op Werenfridus

Lestijden Werenfridus

Wij werken met een 50-minutenrooster.
De eerste les start om 08.30 uur. Als de leerlingen na het belsignaal de les in willen komen dan zijn ze te laat en moeten zich de volgende dag om 08.00 uur melden bij de receptie. 

Voor de andere belmomenten geldt een maximale looptijd van 5 minuten. Het is aan de docent om dan te bepalen wanneer een leerling te laat is. Dat kan ook binnen de 5 minuten looptijd het geval zijn.

40 minutenrooster
Soms komt het voor dat we een 40 minutenrooster hanteren. Dat ziet er als volgt uit:

Mocht er een 40 minuten rooster gelden, dan deze terug te vinden in de Google agenda die gebruikt wordt door onze leerlingen en collega's.

Lessentabel
Als je wilt weten welke lessen in welke studie gegeven worden kun je dit in onze lessentabel terugvinden.

Vakantierooster 2022-2023 

Vakantie Start Einde
Zomervakantie zaterdag 16 juli 2022 zondag 28 augustus 2022
Herfstvakantie zaterdag 15 oktober 2022 zondag 23 oktober 2022
Kerstvakantie zaterdag 24 december 2022 zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari 2023 zondag 5 maart 2023
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023  
Tweede Paasdag maandag 10 april 2023  
Meivakantie zaterdag 22 april 2023 zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsvakantie donderdag 18 mei 2023 zondag 21 mei 2023
Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023  
Zomervakantie zaterdag 22 juli 2023 zondag 3 september 2023
Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.