Aanmelden op Werenfridus

Aanmelden op Werenfridus

Aanmelden voor de brugklas
Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 is al mogelijk. Gebruik daarvoor onderstaand aanmeldingsformulier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze locatie, via werenfridus@tabor.nl of 0229-285828. 

Aanmeldingsformulier Werenfridus leerjaar 1 (pdf). 

U kunt dit formulier:
(Uitprinten en) met de hand invullen en ondertekenen, óf digitaal invullen (pdf), daarna uitprinten en ondertekenen.

Per post opsturen naar:
Tabor College Werenfridus, De Keyzerstraat 1, 1624 BX Hoorn

Persoonlijk afgeven op school:
De Keyzerstraat 1, 1624 BX Hoorn

Verzenden via e-mail:
Het ingevulde en ondertekende formulier inscannen (geen foto!) en mailen naar: werenfridus@tabor.nl

Onze contact gegevens:
Tabor College locatie Werenfridus
De Keyzerstraat 1
1624 BX Hoorn
(0229) 285828
werenfridus@tabor.nl 

Toelatingseisen brugklas
Het advies van de groep 8-leerkracht geldt als norm voor de toelating. Voor Werenfridus is dat dus minimaal een havo-advies. Naar overige testen en toetsen wordt niet gekeken voor de toelating bij ons op school. Het is mogelijk dat het advies van de groep 8-leerkracht naar een hoger niveau wordt aangepast als de uitslag van de eindtoets daar aanleiding toe geeft. 

  • havo-klas → havo-advies
  • havo/vwo-klas → havo-advies, havo/vwo-advies, vwo-advies
  • atheneum-klas → vwo-advies
  • gymnasium-klas → vwo-advies

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger 

Download het aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 en hoger hier (PDF). 

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt.

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Overstappen van 4 mavo naar 4 havo
Er zijn geen aanvullende eisen meer voor de overstap van 4 mavo naar 4 havo. Het behalen van een vmbo-TL diploma is voldoende om te worden toegelaten tot 4 havo. Wel worden er eisen gesteld aan de te kiezen vakken.
Mocht je je willen aanmelden bij ons op school of nog vragen hebben over de mogelijkheden dan kun je contact opnemen met onze decaan mw. Vlaar, om de aanvullende eisen te bespreken. Mail direct met de decaan.

Overstappen van 5 havo naar 5 vwo
Net als bij de overstap van 4 mavo naar 4 havo is het behalen van een havo diploma voldoende om toegelaten te worden tot 5 vwo.
Wel kunnen ook hier voorwaarden worden gesteld aan de te kiezen vakken. 
Mocht je willen aanmelden bij ons op school of nog vragen hebben over de mogelijkheden dan kun je contact opnemen met onze decaan mw. Vlaar, om de aanvullende eisen te bespreken. Mail direct met de decaan.

Kiezen van extra vakken in de bovenbouw
Het is mogelijk dat je vindt dat je eigenlijk wel meer vakken aan zou kunnen dan gebruikelijk. In dat geval is het Honours Programme misschien iets voor jou. Als je daaraan deelneemt dan kun je meer vakken in het vrije deel volgen. 

Aan het deelnemen aan het Honours Programme worden verschillende eisen gesteld. Je kunt solliciteren als je cijfers gemiddeld minimaal een 7,5 zijn en je hebt maximaal 1 onvoldoende. Of je hebt een officiële registratie als hoogbegaafde leerling. Verder kijken we naar je motivatie, je flexibiliteit en je organiserend vermogen. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.