Aanmelden klas 2 of hoger

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger 

Het is ook mogelijk om in te stromen in klas 2 of hoger.
Voor 2022-2023 kan dit door middel van dit formulier (pdf).
Uiteraard is het ook al mogelijk om voor het schooljaar 2023-2024 voor klas 2 of hoger aan te melden.

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt.

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Overstappen van 4 mavo naar 4 havo
Doe je dit jaar mavo/vmbo-tl-gl examen? En overweeg je een overstap naar 4 havo op het Werenfridus? Die mogelijkheid is er zeker!
In de volgende video kom je alles te weten over een mogelijke overstap.

 

Dit zijn de wettelijke instroom eisen: mavoleerlingen moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen. Dus 7 theoretische vakken. Het gaat om bijvoorbeeld Economie, Frans, Maatschappijkunde en Beeldende vorming. Maar ook een vak zoals Informatietechnologie in de gl/tl, dat met een schoolexamen wordt afgesloten, is toegestaan. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een school eigen programma of programmaonderdeel van de school.

Overweeg je deze overstap? Meld dat dan eerst bij je eigen decaan en je teamleider op je huidige school. Laat je ouders dan contact opnemen met de teamleider van het Werenfridus, meneer Van Rijn (a.van.rijn@tabor.nl). De teamleider kijkt samen met de decaan van het Werenfridus wat nodig is om de overstap succesvol te laten verlopen. Voor vragen over je profiel en pakket kun je een mail sturen naar wf-decanen@tabor.nl. Wij bespreken met jou de mogelijkheden, of je aan de instroom eisen voldoet en of het gewenste profiel past. Veel succes met je eindexamen en tot ziens!

Overstappen van 5 havo naar 5 vwo
Het behalen van een havodiploma is voldoende om toegelaten te worden tot 5 vwo.
Wel kunnen ook hier voorwaarden worden gesteld aan de te kiezen vakken. 
Mocht je willen aanmelden bij ons op school of nog vragen hebben over de mogelijkheden dan kun je contact opnemen met onze decaan mw. Vlaar, om de aanvullende eisen te bespreken. Mail direct met de decaan.

Kiezen van extra vakken in de bovenbouw
Het is mogelijk dat je vindt dat je eigenlijk wel meer vakken aan zou kunnen dan gebruikelijk. In dat geval is het Honours Programme misschien iets voor jou. Als je daaraan deelneemt dan kun je meer vakken in het vrije deel volgen. 

Aan het deelnemen aan het Honours Programme worden verschillende eisen gesteld. Je kunt solliciteren als je cijfers gemiddeld minimaal een 7,5 zijn en je hebt maximaal 1 onvoldoende. Of je hebt een officiële registratie als hoogbegaafde leerling. Verder kijken we naar je motivatie, je flexibiliteit en je organiserend vermogen. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.