Aanmelden brugklas

Aanmelden op Werenfridus

Dit schooljaar nog aanmelden? 
Neem dan contact op met onze locatie, via werenfridus@tabor.nl of 0229-285828. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier 2022-2023 Werenfridus leerjaar 1 (pdf). 

Toelatingseisen brugklas
Het advies van de groep 8-leerkracht geldt als norm voor de toelating. Voor Werenfridus is dat dus minimaal een havo-advies. Naar overige testen en toetsen wordt niet gekeken voor de toelating bij ons op school. Het is mogelijk dat het advies van de groep 8-leerkracht naar een hoger niveau wordt aangepast als de uitslag van de eindtoets daar aanleiding toe geeft. 

  • havo/vwo-klas → havo-advies, havo/vwo-advies
  • atheneum-klas → vwo-advies
  • gymnasium-klas → vwo-advies

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt.

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Meer informatie over aanmelden voor klas twee of hoger vind je op de volgende pagina.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.