Aanmelden brugklas

Aanmelden op Werenfridus

Heb jij ons Open Huis bezocht of lesjes gevolgd op onze groep7+8dag? Wordt Werenfridus jouw nieuwe school? Schrijf je dan in via onderstaand aanmeldformulier. Heb je toch nog vragen, neem dan vooral contact met ons op via 0229-285828 of via werenfridus@tabor.nl.

Inschrijfformulier 2023-2024
Aanmelden voor volgend schooljaar kan via het aanmeldingsformulier 2023-2024 Werenfridus leerjaar 1 (pdf). 
Inschrijven kan tot 17 maart 2023.

Dit schooljaar nog aanmelden? 
Neem dan contact op met onze locatie, via werenfridus@tabor.nl of 0229-285828.

Toelatingseisen brugklas
Het advies van de groep 8-leerkracht geldt als norm voor de toelating. Voor Werenfridus is dat dus minimaal een havo-advies. Naar overige testen en toetsen wordt niet gekeken voor de toelating bij ons op school. Het is mogelijk dat het advies van de groep 8-leerkracht naar een hoger niveau wordt aangepast als de uitslag van de eindtoets daar aanleiding toe geeft. 

  • havo/vwo-klas → havo-advies, havo/vwo-advies
  • atheneum-klas → vwo-advies
  • gymnasium-klas → vwo-advies

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt.

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Meer informatie over aanmelden voor klas twee of hoger vind je op de volgende pagina.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.