aanmelden

Beste leerling,

Het nieuwe aanmeldformulier voor het schooljaar 2018-2019 staat hier

De reguliere aanmeldingstermijn is verstreken. Mocht je nu alsnog aan willen melden voor een brugklas in schooljaar 18-19, bijvoorbeeld omdat je advies naar aanleiding van de eindtoets is aangepast, neem dan contact op met mevrouw Nelissen, afdelingscoördinator Brugklassen. Via onze administratie kunt u haar telefonisch bereiken op telefoonnummer 0229 - 285 828 of direct via de mail

De school baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Als het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag (dat deze beslissing gemandateerd heeft aan de directies van de scholen) zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies. Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.  

Wil je je nog aanmelden voor de brugklas 2017-2018?
Voor de brugklas kun je contact opnemen met de brugklascoördinator mevr. S. Nelissen. Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.

Aanmelden voor hogere klassen kan alleen na telefonisch overleg met een van de conrectoren.

Contact opnemen kan via de administratie op telefoonnummer 0229-285828. 

Overstappen van 4 mavo naar 4 havo
Om toe te worden gelaten op 4 havo zijn er enkele minimale eisen:
Heb je een mavodiploma met 7 vakken die met een cijfer worden afgesloten dan dien je minimaal 46 punten en positief advies te hebben.
Vanaf 49 punten is de leerling direct toelaatbaar.
Heb je een mavodiploma met 6 vakken die met een cijfer worden afgesloten: dan zijn minimaal 40 punten en positief advies nodig.
Vanaf 42 punten is de leerling direct toelaatbaar. 

Als je aan bovenstaande minimale eisen voldoet, dan kun je contact opnemen met onze conrector havo om de aanvullende eisen te bespreken.
Stuur een mail naar de decaan havo dhr. Smeets. 

Kiezen van extra vakken in de bovenbouw
Bij ons kies je in de bovenbouw in het vrije deel standaard één of twee vakken. Beide vakken worden, tenzij dat problemen oplevert, in het rooster gezet. Het is mogelijk dat je vindt dat je eigenlijk wel meer vakken aan zou kunnen of zelfs versneld examen zou kunnen doen. In dat geval is het Honours Programme misschien iets voor jou. Als je daaraan deelneemt dan kun je drie of misschien nog meer vakken in het vrije deel volgen. Deze extra vakken proberen we na de zomervakantie in overleg met jou in het rooster in te passen.

Aan het deelnemen aan het Honours Programme worden verschillende eisen gesteld. Je cijfers zijn gemiddeld minimaal 7,5 en je hebt maximaal 1 onvoldoende of je hebt een officiële registratie als hoogbegaafde leerling. Verder kijken we naar je motivatie, je flexibiliteit en je organiserend vermogen.

Soorten brugklas

In het schooljaar 2017-2018 hebben wij de volgende brugklassen zowel regulier als tweetalig:

  • havo
  • havo/vwo
  • atheneum
  • gymnasium

Voor schooljaar 2018-2019 moet dat nog worden vastgesteld.

Toelatingseisen

Het advies van de groep 8 leerkracht geldt als norm voor de toelating. Voor Werenfridus is dat dus minimaal een havo-advies. Naar overige testen en toetsen wordt niet gekeken voor de toelating bij ons op school.

  • havo-klas -> havo advies
  • havo/vwo-klas -> havo advies, havo/vwo advies, vwo advies
  • atheneum-klas -> vwo advies
  • gymnasium-klas -> vwo advies

Aanmeldformulier 2018-2019

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.