Aanmelden

Beste leerling,

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie over het aanmelden op Werenfridus, de doorstroommogelijkheden, het volgen van extra vakken en de toelatingseisen. 

Schooljaar 2019-2020
De reguliere aanmeldingstermijn is inmiddels verstreken. Mocht je je nu alsnog aan willen melden voor een brugklas in schooljaar 2019-2020, bijvoorbeeld omdat je advies naar aanleiding van de eindtoets is aangepast, neem dan contact op met mevrouw Nelissen, afdelingscoördinator van de brugklassen. Via onze administratie kun je haar telefonisch bereiken op telefoonnummer 0229 - 285 828 of direct via de mail. Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.

Aanmelden voor een andere klas?
Aanmelden voor het schooljaar 2019-2020 is eventueel nog mogelijk. Gebruik daarvoor onderstaand aanmeldingsformulier. Voor vragen over de aanmelding kun je contact opnemen met onze administratie via telefoonnummer 0229-285 828.

Aanmeldingsformulier Werenfridus

Aanmelding en toelating
De school baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Als het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag (dat deze beslissing gemandateerd heeft aan de directies van de scholen) zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies. Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.  

Meer over de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020 voor het Tabor College en het Atlas College lees je hier

Overstappen van 4 mavo naar 4 havo
Om toe te worden gelaten op 4 havo zijn er enkele minimale eisen:

  • Heb je een mavo-diploma met zeven vakken die met een cijfer worden afgesloten dan dien je minimaal 46 punten en een positief advies te hebben. Vanaf 49 punten is de leerling direct toelaatbaar.
  • Heb je een mavodiploma met 6 vakken die met een cijfer worden afgesloten: dan zijn minimaal 40 punten en een positief advies nodig. Vanaf 42 punten is de leerling direct toelaatbaar.

Als je aan bovenstaande minimale eisen voldoet, dan kun je via de administratie contact opnemen met onze decaan havo dhr. Smeets, om de aanvullende eisen te bespreken. Mail direct met de decaan havo.

Kiezen van extra vakken in de bovenbouw
Op Werenfridus kies je in de bovenbouw in het vrije deel standaard één of twee vakken. Beide vakken worden, tenzij dat problemen oplevert, in het rooster gezet. Het is mogelijk dat je vindt dat je eigenlijk wel meer vakken aan zou kunnen of zelfs versneld examen zou kunnen doen. In dat geval is het Honours Programme misschien iets voor jou. Als je daaraan deelneemt dan kun je drie of meer vakken in het vrije deel volgen. Deze extra vakken proberen we na de zomervakantie in overleg met jou in het rooster in te passen.

Aan het deelnemen aan het Honours Programme worden verschillende eisen gesteld. Je cijfers zijn gemiddeld minimaal een 7,5 en je hebt maximaal 1 onvoldoende. Of je hebt een officiële registratie als hoogbegaafde leerling. Verder kijken we naar je motivatie, je flexibiliteit en je organiserend vermogen.

Soorten brugklas
In het schooljaar 2019-2020 hebben wij de volgende brugklassen zowel regulier als tweetalig:

  • havo
  • havo/vwo
  • atheneum
  • gymnasium

Toelatingseisen
Het advies van de groep 8-leerkracht geldt als norm voor de toelating. Voor Werenfridus is dat dus minimaal een havo-advies. Naar overige testen en toetsen wordt niet gekeken voor de toelating bij ons op school.

  • havo-klas → havo-advies
  • havo/vwo-klas → havo-advies, havo/vwo-advies, vwo-advies
  • atheneum-klas → vwo-advies
  • gymnasium-klas → vwo-advies

Aanmeldformulier 2018-2019

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.