Schoolorganisatie

Organisatie

Op Werenfridus werken ongeveer 160 mensen. De schoolleiding bestaat uit een rector en twee conrectoren en stuurt de organisatie aan. Iedere conrector is verantwoordelijk voor een van de twee afdelingen ((t)-havo, vwo en t-vwo) en beheert een aantal portefeuilles. Het onderwijzend personeel (OP) vormt natuurlijk de grootste groep medewerkers binnen Werenfridus. Hieronder vallen ook de teamleiders, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Naast alle docenten zijn er ook mensen (OOP) die de organisatie ondersteunen in de breedste zin van het woord.

Rector Mw. J. ter Punt
Conrector (t)-havo Dhr. T. Hendriksen
Conrector (t)vwo Mw. L. den Hartog

Het Tabor College Werenfridus maakt onderdeel uit van het Tabor College. Alle VO-scholen van het Tabor College dragen bij aan deze missie: "In respect samen op weg naar steeds beter".

Respect: vanuit de identiteit van Tabor heeft iedereen de opdracht met respect met elkaar en met de materialen en gebouwen om te gaan.
Samen Leren: degene die leert en degene die leren begeleidt. Beiden leren van elkaar.
Naar steeds beter: blijvend ontwikkelen naar een steeds betere school. Daarbij is altijd ruimte voor experimenten en ideeën.

 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.