ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Ouderlagen

Voor de school is het belangrijk de opvattingen van ouders te kennen. Betrokkenheid van ouders levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de school. Daarom zijn ouders georganiseerd in ouderlagen. Er zijn vier ouderlagen: havo, t-havo, vwo en t-vwo, die vier keer per jaar bijeen komen. De ouderlagen zijn bedoeld om feedback te vragen aan ouders over de gang van zaken en ontwikkelingen op school. Ook kunnen de ouders agendapunten aandragen.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse ouderlagen waarbij ernaar wordt gestreefd om uit iedere ouderlaag een vertegenwoordiger te hebben. Namens de school is dhr. Peeters (rector) bij de vergaderingen aanwezig. Per schooljaar zijn er vijf à zes vergaderingen. De vergaderingen vinden plaats in een constructieve sfeer, waarbij zowel punten worden besproken die door de ouders zijn aangedragen als door de leiding van de school. De ouderraad wordt over uiteenlopende zaken door de schoolleiding geïnformeerd en naar hun mening gevraagd.
Daarnaast verzorgt de ouderraad jaarlijks een fotojaarboek: het afscheidscadeau voor de leerlingen die na hun examen de school verlaten.
Verder organiseert de raad thema-avonden. Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht brengen van de ouderraad, dan kunt u altijd via de mail contact opnemen: wf-ouderraad@tabor.nl.

Locatieraad en medezegenschapsraad

Uit de ouderraad worden leden gekozen voor de locatieraad en medezeggenschapsraad.
De locatieraad concentreert zich op zaken die binnen de locatie (Werenfridus) spelen. In de locatieraad zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd.
De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die voor de hele scholengemeenschap (Tabor) van belang zijn. De medezeggenschapsraad wordt samengesteld uit personeelsleden, leerlingen en ouders.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.