Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Ouderlagen
Voor de school zijn de opvattingen van ouders belangrijk. Betrokkenheid van ouders levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de school. Daarom zijn er vier ouderlagen, havo, t-havo, vwo en t-vwo, die vier keer per jaar bijeen komen. De ouderlagen zijn bedoeld om feedback te vragen aan ouders over de gang van zaken en ontwikkelingen op school. 

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse ouderlagen waarbij ernaar wordt gestreefd om uit iedere ouderlaag een vertegenwoordiger te hebben. Namens de school is de rector bij de vergaderingen aanwezig. Per schooljaar zijn er circa 4 vergaderingen. De ouderraad wordt over uiteenlopende zaken door de schoolleiding geïnformeerd en naar hun mening gevraagd. Daarnaast verzorgt de ouderraad jaarlijks een fotojaarboek: het afscheidscadeau voor de eindexamenleerlingen. Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht brengen van de ouderraad, dan kunt u altijd via de mail contact opnemen: wf-ouderraad@tabor.nl.

Locatieraad en medezeggenschapsraad
Uit de ouderraad worden leden gekozen voor de locatieraad en medezeggenschapsraad. De locatieraad concentreert zich op zaken die op Werenfridus). In de locatieraad zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd.
De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die voor het Tabor College van belang zijn. Ook de medezeggenschapsraad wordt samengesteld uit personeelsleden, leerlingen en ouders. 
Voor meer informatie klik hier.

 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.