Update Erasmus plus-project Topsport Talentschool Tabor College, juni 2022

Update Erasmus plus-project Topsport Talentschool Tabor College, juni 2022

Tabor College is sinds 2006 een Topsport Talenschool met zo’n 40 topsporters die een status
van NOC*NSF hebben. Niet alleen Nederland, haast elk West-Europees land kent topsport (talent)scholen.

Tabor-collega en Landelijk topsport talentcoördinator Tom de Groen heeft voor onze school een Europese Erasmus plus-subsidie toegewezen gekregen zodat Tabor College kan onderzoeken of we tot een klein Europees netwerk van topsport talentscholen kunnen komen. Dankzij zo’n netwerk kunnen topsport talentscholen meer van elkaar leren (best practices delen) en tot vormen van uitwisseling (leerlingen en docenten) komen.

We noemen het netwerk ”T.E.E.N.”, Topsport & Education European Network. En T.E.E.N. verwijst naar onze doelgroep: teenagers.

Gedurende het schooljaar 2019-2020 is een aantal topsport talentscholen in Berlijn, Antwerpen, Barcelona, Drammen (Noorwegen) en Luxemburg bezocht. Daarna viel het
project door de uitbraak van de corona-pandemie stil.

Eind mei 2022 is de draad weer opgepakt met het bijwonen van een driedaagse bijeenkomst op Corsica waarvoor Tom de Groen en Henk Jan Blom namens Tabor College waren
uitgenodigd. Niet alleen waren, naast Tabor College, de topsport talentscholen uit Berlijn en Barcelona aanwezig, maar ook twee grote organisaties die wereldwijd topsport
‘performance centers’ vertegenwoordigen.
- De ‘Association of Sport Perfomance Centres’ (ASPC) vertegenwoordigt 21.000 atleten en 96 topsportcentra in 43 landen over de wereld verspreid.
- INSEP verzorgt in dertig trainingscentra in Frankrijk het topsportprogramma van een groot aantal sporten. Vijftig procent van de Franse olympische medailles zijn door INSEP-            sporters gehaald.


Topsport performance organisaties als ASPC en INSEP zien dat het voor jonge sporters steeds lastiger wordt om een ‘duale carrière’ (onderwijs combineren met topsport) op te
bouwen. Zo’n duale carrière vraagt qua onderwijs om steeds meer maatwerk, maar in veel landen, bijvoorbeeld Frankrijk laat het onderwijssysteem dat (nog) niet toe.

Op basis van de bezoeken tot nu toe is het wel duidelijk geworden dat de dertig Topsport Talentscholen in Nederland, verenigd in stichting Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en
Topsport (EVOT, voorheen Stichting LOOT), op dit punt voorop lopen.

Daarom is op Corsica afgesproken dat Tabor College in het volgend schooljaar vertegenwoordigers van INSEP ontvangt en met hen een aantal Topsport Talenscholen gaat bezoeken. Tijdens het bezoek willen de Fransen ondervinden op welke manier het maatwerk op onze scholen wordt uitgevoerd en verwachten ze tot nieuwe inzichten te komen. Daarnaast zullen best practices worden uitgewisseld en zoeken we uit of we tot uitwisseling van leerlingen en/of docenten kunnen komen.

Voor volgend schooljaar staan in het kader van het Erasmus-plus project bezoeken aan o.a. Scandinavië, Slovenië, Italië en IJsland in de planning.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.