Activiteiten

Activiteiten

Kennismakingsactiviteiten

Om nieuwe leerlingen snel aan elkaar en aan de school te laten wennen, heeft Werenfridus een kennismakingsmiddag voor leerlingen van groep 8. Nog voor de zomervakantie begint maken de toekomstige brugklassers maken al kennis met de jongens en meisjes uit hun klas, en met hun mentor en de juniormentoren.

In de eerste week van het nieuwe schooljaar zijn er diverse kennismakingsactiviteiten voor de leerlingen van de brugklassen. Deze activiteiten vinden plaats op school. Ongeveer vijf weken na het begin van het schooljaar is er voor de brugklassers een kennismakingskamp van drie dagen in Egmond. Een kamp vol met activiteiten met de klas en met de andere brugklassers. Voor alle andere leerlingen in de school zijn er in deze week ook kennismakingsactiviteiten. 

Werenfridusweken

De Werenfridusweken staan bol van allerlei activiteiten. Naast 'kennismaking' is er ruimte voor vakoverstijgende of thematische projecten. Er worden musea, steden en voorstellingen bezocht. Ook worden er culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, waaraan leerlingen zelf een bijdrage gaan leveren. In deze weken worden ook de reizen voor de verschillende afdelingen georganiseerd. Zo gaan de gymnasiumleerlingen naar Trier en Rome, de leerlingen van het t-vwo naar New York, de t-havo leerlingen maken een rondreis in Great Britain, de Nederlandstalige havo-leerlingen naar Berlijn en de Nederlandstalige vwo-leerlingen naar Andalusië.

Klassenavonden en schoolfeesten

Met enige regelmaat worden er schoolfeesten georganiseerd. Deze zijn meestal niet toegankelijk voor introducé(e)'s en zijn altijd alcoholvrij. Vlak voor Kerst is er vaak een kerstbal. Voor de onderbouw zijn er aparte feesten. 

Daarnaast worden er soms klassenavonden of andere activiteiten georganiseerd met een klas of met enkele klassen. Wanneer die activiteiten worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de school, krijgen ouders daarover vooraf bericht.
Aan het eind van het schooljaar gaan de onderbouwklassen met hun mentoren een dagje op stap. Deze gezellige afsluiting van het schooljaar wordt elk jaar zeer op prijs gesteld. 

Buitenlesactiviteiten

Naast de lessen die leerlingen volgen, worden er ook allerlei buitenlesactiviteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten vinden plaats tijdens de Werenfridusweken. Daarnaast worden in de loop van het jaar ook nog andere activiteiten georganiseerd zoals diverse sporttoernooien en -clinics, verschillende muziek- en toneelavonden en speciale vieringen.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.