Ons gebouw

Werenfridus: thuiskomen in een innovatief gebouw

Kies jij voor Werenfridus? Dan ga je naar school in een innovatief en modern gebouw. In mei 2018 keerde Werenfridus na een stevige verbouwing en nieuwbouw weer terug naar de De Keyzerstraat in Hoorn. En dat levert veel op.

Werenfridus, ons dorp 
School is een plek waar je elkaar ontmoet. En een dorp is daarvoor een mooie beeldspraak. Ons gebouw is - net als een dorp - niet al te groot en er is een grote saamhorigheid. Hier ken je elkaar en let je op elkaar. Ons plein in het hart van de school speelt dan ook een belangrijke rol.

Leerhuizen
Rond ons centrale plein vind je de verschillende leerhuizen. Ieder leerhuis heeft een eigen kleur. Er zijn leerhuizen voor Talen, Maatschappij, Exact, Kunst en Sport. Zo vind je makkelijk de weg in de school. En wat ook fijn is: de leerhuizen bieden volop ruimte om lekker te ontspannen of in groepjes samen te werken.

Bewegen
Werenfridus brengt je in beweging. Zeker met onze vier gymzalen en de sportvelden op het eigen terrein. We maken bewegen en leren op dezelfde locatie graag mogelijk voor alle leerlingen. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.