Wij een school, zij een school! MalaWE!

Door Kristin Renooij

Geplaatst op 16-10-2018

Onlangs is het nieuwe schoolgebouw van Werenfridus officieel geopend en daar zijn we ontzettend trots op. We realiseren ons echter ook dat goed onderwijs in een prachtig schoolgebouw niet voor iedere leerling een vanzelfsprekendheid is. Dit schooljaar gaan we daarom, onder de werktitel ‘MalaWE!’, actie voeren voor goed onderwijs in Malawi. Wij hebben een mooi schoolgebouw, maar we gunnen leerlingen in Afrika ook goed onderwijs! Door geld in te zamelen, kunnen we het werk van Edukans in Malawi steunen.

Eén leerling mee op reis
Edukans verbindt met het programma Going Global, scholen in Nederland met scholen in ontwikkelingslanden. Van iedere deelnemende school gaat tenminste één leerling mee op reis als verslaggever om te kijken wat er met het ingezamelde geld gaat gebeuren. Terug op school vertelt hij of zij over alle ervaringen en voeren we verdere acties voor het verbeteren van onderwijs in dit Afrikaanse land.

Persoonsvorming
Malawi is een land in het zuiden van Afrika. De Going Global reis gaat dit jaar naar Blantyre in het zuiden van Malawi. Edukans helpt daar twee middelbare scholen die meedraaien in een Life Skills programma. Het programma richt zich op de persoonsvorming van jongeren. In tien lessen wordt er gesproken en geleerd over bijvoorbeeld relaties, seksualiteit, zwangerschap en geboorteplanning, ziektes en persoonlijke toekomstplannen. Daarnaast geeft Edukans bijscholing aan docenten zodat het onderwijs verbetert.

Schooluitval
Malawi is één van de armste landen ter wereld. Hoewel 87% van de kinderen naar de basisschool gaat, is de schooluitval nog steeds gigantisch. Slechts een derde van de kinderen gestart in groep 1, blijft op school tot groep 8. Overvolle klassen van meer dan 100 kinderen per lokaal en een schrijnend gebrek aan goed opgeleide docenten, zorgen ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs niet goed is.

Meisjes ondervertegenwoordigd
Vooral meiden in Malawi worden op een aantal vlakken nog achter gesteld. Meisjes zijn ondervertegenwoordigd op scholen, ze raken vaak vroeg zwanger en worden als kind uitgehuwelijkt. Vaak zijn ze ook slecht gevoed.  

Kwaliteitsverbetering
Edukans werkt vanaf 2013 samen met zeven scholen op het platteland in Malawi. Door de projecten van Edukans is het aantal meisjes dat naar school gaat gestegen, maar is ook de kwaliteit van de docenten verbeterd door de bijscholing aan docenten.

Word jij onze verslaggever?
In de loop van het schooljaar volgt er meer informatie over alle acties. Ook zal er een leerling uit 3 havo, 3 vwo, 4 havo, 4 vwo of 5 vwo geselecteerd worden
als verslaggever in februari te gaan kijken in Malawi, zodat we nog beter komen te weten waarom geld inzamelen voor dit land en Edukans belangrijk is. Lees daarover meer in de informatie hiernaast. Aan deze unieke kans zitten geen kosten verbonden, maar we vragen de leerling wel om zich extra in te zetten voor de acties op school! 

Direct doneren? Dat kan via: https://tabor-college-werenfridus.inactievooredukans.nl/

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.