Meer uitdaging in het vwo

Geplaatst op 16-10-2018

Didactiefonline.nl besteedt aandacht aan het versneld/ verrijkt vwo. Deze regeling, die sinds 2016 van kracht, maakt het mogelijk om getalenteerde vwo-leerlingen meer uit te dagen en om maatwerk te bieden. Tabor College Werenfridus doet ook mee aan de regeling versneld/ verrijkt vwo. 

Het artikel belicht de vragen waar scholen mee te maken krijgen die aan dit traject meedoen, en gaat zeker ook over de mogelijkheden die er zijn wanneer de motivatie echt uit de leerling zelf komt. Als dat zo is, blijkt er heel veel te kunnen. "We hebben nog nooit gezegd dat iets niet kan", aldus Gretha de Vries, die de versnelde en verrijkte trajecten op Werenfridus coördineert.

Lees het hele artikel op Didactiefonline.nl

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.