Nieuw gebouw

Werenfridus thuis in een nieuw gebouw

Kiezen voor Werenfridus betekent naar school gaan in een nieuw gebouw dat in mei 2018 de deuren opende. Na een lange periode van verbouwing en nieuwbouw is Werenfridus nu weer terug aan De Keyzerstraat in Hoorn.

Het dorp
We hebben ervoor gekozen om de school als een dorp(sgemeenschap) in te richten. We vinden het belangrijk dat de school een plek is waar je elkaar kunt ontmoeten. Een dorp is daarvoor een mooi metafoor. Een dorp is niet al te groot en kenmerkt zich door saamhorigheid. Men kent elkaar en let op elkaar. Het (dorps)plein in het hart van de school speelt dan ook een belangrijke rol.

Leerhuizen
Rond het centrale plein vind je de verschillende leerhuizen. Er zijn aparte leerhuizen voor Talen, Maatschappij, Exact, Kunst en Sport. Deze indeling helpt je om de weg in de school te vinden. De leerhuizen bieden bovendien volop ruimte om te ontspannen of in groepjes samen te werken.

Bewegen
De vier gymzalen en de sportvelden op het eigen terrein maken bewegen en leren op dezelfde locatie mogelijk. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.