geschiedenis

Geschiedenis

In 1948 is de school begonnen als Sint Werenfridus Lyceum. Sint Werenfridus was een prediker en missionaris die in de achtste eeuw, onder andere in West-Friesland, de mensen tot het christelijk geloof trachtte te bekeren. De legende wil dat toen Werenfridus gestorven was, zijn volgelingen zijn kist in een bootje plaatsten opdat hij zijn laatste rustplaats zou vinden 'waar het God beliefde'.
In de loop van de jaren groeide het Sint Werenfridus Lyceum gestaag en werd de school een begrip in West-Friesland. In 1983 was het aantal leerlingen zo groot geworden dat de school moest worden gesplitst. Zo ontstond, naast Werenfridus, een tweede katholieke scholengemeenschap in Hoorn: Oscar Romero. In 1985 volgde een fusie met de Aloysiusmavo, zodat Werenfridus sinds dat jaar een school is met een mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. Na een tweede fusieproces maakt de school vanaf 1 augustus 1996 deel uit van de scholengemeenschap Tabor.  In 2011 is begonnen met de afbouw van de mavoafdeling en in 2015 deden de laatste mavoleerlingen examen. Sinds 2015-2016 is Werenfridus een havo/vwo school. De locatie Werenfridus, met ongeveer 1500 leerlingen en 120 personeelsleden, is gelegen tussen de Drieboomlaan, de Liornestraat en de spoorlijn Hoorn - Enkhuizen

2016

Het schoolcomplex bestaat uit leslokalen, practicumlokalen, een studiecentrum met een mediatheek, een laboratorium, drie gymzalen, een groot sportveld, een aula, een grote kantine, speciaal voor de leerlingen en diverse nevenruimten voor leerlingen en personeel. In 2016 is begonnen met een grootscheepse verbouwing van Werenfridus.
Informatie over de verbouwing van Werenfridus.

2018

Werenfridus zal een volledig nieuw schoolgebouw betrekken. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.