Gezonde School

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Werenfridus heeft in februari 2019 het themacertificaat 'Roken, alcohol- en drugspreventie' behaald.

Het Gezonde School vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen, hun ouders en medewerkers laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en personeel erg belangrijk vindt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Werenfridus voor actieve en gezonde leerlingen en personeel, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie.’

Meer informatie over het vignet Gezonde School vind je op: www.gezondeschool.nl.

Werenfridus heeft een rookvrij schoolterrein
Vanaf 2020 moeten alle scholen volgens de wet een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen nu al een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden en daarom is ons schoolterrein rookvrij. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de rokers begint op het schoolplein. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd is roken op ons terrein niet meer toegestaan.  

Op dit moment raken 75 leerlingen per dag in Nederland verslaafd aan roken. De hersenen van jongeren zijn extra gevoelig voor de verslavende werking van nicotine. Hoe jonger een roker start, des te groter de kans op verslaving. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te (beginnen met) roken en voorkomt ook ongewenst meeroken.

Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor iedereen!

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het vignet 'Gezonde School'.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.