tto-activiteiten
tto-activiteiten

Activiteiten

TTO-activiteiten onderbouw t-vwo

In klas 1 starten alle leerlingen met een kennismakingskamp. Dat is voor leerlingen in tweetalige klassen niet anders dan voor andere leerlingen. De introductieweek is wel wat anders: daar maken leerlingen kennis met het vak EIO (European and International Orientation). Tijdens het eerste jaar wordt er bij activiteiten in de Werenfridusweken aandacht besteed aan de streek waar leerlingen vandaan komen. Hoe kan je dat beschrijven voor leerlingen in andere landen? In het tweede jaar ligt de nadruk op overeenkomsten en verschillen tussen onze leerlingen en leerlingen uit andere landen en andere culturen. Leerlingen leggen dan per e-mail contact met leeftijdgenoten in het buitenland. Dat is een voorbereiding op de reis naar Engeland die in klas 3 gemaakt wordt. Daarbij bezoeken onze leerlingen een Engelse school en verblijven ze in gastgezinnen.

TTO junior certificaat
In klas 3 leggen leerlingen ook een test af, waarbij hun niveau van Engels wordt bepaald. Als ze op het juiste niveau zitten en alle onderdelen van EIO voldoende of goed hebben afgerond, ontvangen ze aan het eind van het jaar hun TTO junior certificaat.

TTO-activiteiten bovenbouw t-vwo

In klas 4 van het tweetalig vwo bereiden leerlingen zich tijdens de Engelse les voor op het doen van het Cambridge Advanced Exam (CAE) in het voorjaar. In klas 4 start het bovenbouw programma van International Orientation. Tijdens bijeenkomsten van dit vak in klas 4, 5 en 6 wordt onder andere aandacht besteed aan wereldproblemen, de US (voorbereiding op reis naar New York), een internationale stage en debattechnieken, waarbij Unesco en de VN als voorbeeld dienen om wereldproblemen bespreekbaar te maken.

Fundraising
In de vijfde klas vindt traditiegetrouw het zogenaamde fundraising plaats om extra geld in te zamelen voor de New York-reis aan het eind van klas 5. Leerlingen kunnen worden ingezet bij allerlei activiteiten op school, zoals het geven van bijles en het serveren van hapjes en drankjes tijdens bijzondere gelegenheden. Hier ontvangen leerlingen geld voor. Aan het eind van het schooljaar moet een bedrag van € 100,- bijeengebracht zijn als extra bijdrage aan de reis naar de VS. De hulp van de leerlingen binnen school wordt zeer op prijs gesteld en wij hopen weer op een overweldigende aanmelding van leerlingen voor bijles of andere activiteiten.

Als aan het eind van klas 5 de fundraising is geslaagd gaan leerlingen naar New York. Hoogtepunt van deze reis is onder andere het bezoek aan een high school. Aan het begin van klas 6 geven leerlingen een presentatie over de ervaringen van deze New York-reis. Later in het jaar, begin mei (in de meivakantie) doen leerlingen hun IB-examen. Dit kan op 2 niveaus. Standard Level of Higher Level.

TTO senior certificaat
Leerlingen die slagen voor hun IB exam en die alle onderdelen voor het vak EIO voldoende hebben afgerond krijgen hun TTO senior certificaat. Dit wordt uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking. Het IB-certificaat ontvangen ze tijdens een ‘terugkomdag’ in het najaar, waarbij alle oud-leerlingen van t-vwo en t-havo elkaar weer treffen om hun IB-certificaat in ontvangst te nemen en bij te praten over het studentenleven of tussenjaar.

TTO-activiteiten onderbouw t-havo

In klas 1 starten alle leerlingen met een kennismakingskamp. Dat is voor leerlingen in tweetalige klassen niet anders dan voor andere leerlingen. De introductieweek is wel wat anders. Daar maken leerlingen kennis met het vak EIO (European and International Orientation). Tijdens het eerste jaar wordt er bij activiteiten in de Werenfridusweken aandacht besteed aan de streek waar leerlingen vandaan komen. Hoe kan je dat beschrijven voor leerlingen in andere landen? In het tweede jaar ligt de nadruk op overeenkomsten en verschillen tussen onze leerlingen en leerlingen uit andere landen en andere culturen. Leerlingen leggen dan per e-mail contact met leeftijdgenoten in het buitenland. In klas 2 is er een reis naar Engeland. De leerlingen verblijven dan bij gastgezinnen.

TTO junior certificaat
In klas 3 leggen leerlingen een test af, waarbij hun niveau van Engels wordt bepaald. Als ze op het juiste niveau zitten en alle onderdelen van EIO voldoende of goed hebben afgerond, ontvangen ze aan het eind van het jaar hun TTO junior certificaat.

TTO-activiteiten bovenbouw t-havo

In klas 4 van t-havo beginnen leerlingen tijdens de Engelse les met de voorbereiding op het IB-examen in klas 5. In het voorjaar van klas 5 leggen ze dit examen af. Tevens begint de voorbereiding op de reis naar New York of Engeland. Hiervoor vindt traditiegetrouw het zogenaamde fundraising plaats om extra geld in te zamelen voor de reis aan het eind van klas 4. Leerlingen kunnen worden ingezet in allerlei activiteiten op school, zoals het geven van bijles en het serveren van hapjes en drankjes tijdens bijzondere gelegenheden. Hier ontvangen leerlingen geld voor. Aan het eind van het schooljaar moet een bedrag van 100,00 euro bijeengebracht zijn als extra bijdrage aan de reis naar de VS. De hulp van de leerlingen binnen school wordt zeer op prijs gesteld en wij hopen weer op een overweldigende aanmelding van leerlingen voor activiteiten. Leerlingen die slagen voor hun IB exam en die alle onderdelen voor het vak EIO voldoende hebben afgerond krijgen hun TTO senior certificaat. Dit wordt uitgereikt tijdens de diploma uitreiking. Het IB certificaat ontvangen ze tijdens een ‘terugkomdag’ in het najaar, waarbij alle oud leerlingen van t-vwo en t-havo elkaar weer treffen om hun IB certificaat in ontvangst te nemen en bij te praten over het studentenleven of tussenjaar.

 

 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.