team tweetalig onderwijs

Team tweetalig onderwijs

Organisatie

De organisatie van de tto-afdelingen is in handen van de volgende mensen:

 • Dhr. Ton Hendriksen – conrector t-havo
 • Mw. Roswitha Fens– afdelingscoördinator t-havo
 • Mw. Anne Marttin – conrector t-vwo
 • Mw. Karen Vennik – afdelingscoördinator t-vwo onderbouw
 • Mw. Laurien den Hartog – afdelingscoördinator t-vwo bovenbouw
 • Mw. Silke Stegmann - coördinator IB-programma t-vwo
 • Mw. Jente Claessen – coördinator IB-programma t-havo
 • Mw. Enza Poslavsky - tto-docentondersteuner CAE en CPE
 • Mw. Irene Groot – coördinator Unesco en EIO coördinator t-havo
 • Mw. Maria de Wolf – coördinator internationalisering
 • Mw. Anouschka Kuijpers - EIO coördinator t-vwo
 • Mw. Silke Stegmann – CLIL coördinator

Docententeam

Het tto-docententeam op Werenfridus bestaat uit meer dan derig docenten. Dit betreft de docenten die Engels of een ander vak in het Engels aan de tto-klassen geven. Al deze docenten hebben het Cambridge Advanced Certificate en het Cambridge Proficiency Examen behaald of zijn hiervoor in opleiding. Het is natuurlijk belangrijk voor een team om zich te blijven ontwikkelen. Aangezien een groeiend aantal docenten tweetalig les geeft en er sprake is van specifieke thematiek en problematiek, worden deze docenten ondersteund op de volgende manieren:

1. Wegwijs maken van nieuwe docenten in het tweetalig onderwijs.
2. Ondersteunen tweetalige docenten op gebied van taalacquisitie.
3. Ondersteuning bieden bij het maken van toetsen, hand-outs etc.
4. Organiseren van nascholingsactiviteiten voor de tweetalige docenten.
5. Organiseren van lesbezoek bij leden tweetalig team en deze nabespreken.
6. Bijwonen van de tto-netwerkvergaderingen en terugkoppeling naar de tto-docenten.
7. Organiseren intervisie bijeenkomsten met de tweetalige docenten.

Om de Engelse taalvaardigheid van de docenten op peil te houden worden er diverse activiteiten ontplooid. Met enige regelmaat vindt er een bookclub-bijeenkomst plaats en wordt er een gastspreker uitgenodigd.
Het docententeam wordt blijvend getraind in CLIL-vaardigheden (Content Language and Integrated Learning), waarbij het leren van de Engelse taal centraal staat.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.