Ontwikkelingen

De ontwikkeling van ons tweetalig onderwijs tot nu toe

Werenfridus heeft een ruime ervaring met tweetalig onderwijs. Al sinds 2002 leiden wij leerlingen richting het einddiploma van het International Baccalaureate (IB). Vanaf het begin is de aanmelding voor het t-vwo boven verwachting geweest: bij de invoering direct twee klassen, maar de laatste paar jaar wordt er op Werenfridus gestart met vijf brugklassen in het tweetalige onderwijs. Het gehele tweetalige onderwijs is hiermee bijna verdrievoudigd vergeleken met de situatie van voor de invoering van het t-vwo.

Structuur
In het schooljaar 2011–2012 is er gestart met een t-havo in klas 2. Deze opleiding heeft een geheel eigen gezicht: ligt de focus in het t-vwo op Taal en Internationaal, op t-havo is het programma gericht op globalisering. De structuur van de opleiding is de afgelopen jaren niet zoveel veranderd: de leerlingen volgen de vakken Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, tekenen/handvaardigheid en lichamelijke opvoeding in het Engels. In klas 2 en 3 van het t-vwo wordt aan het lesprogramma natuurkunde en biologie toegevoegd. In de t-havo wordt in de derde klas gekozen voor economie als extra vak in het Engels.

Cultureel programma
Een sterk punt van het tweetalig onderwijs op Werenfridus is het culturele programma. Elk jaar worden veel activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk met authentiek taalgebruik in contact te komen en de leerlingen zich ervan bewust te maken dat Nederland deel uitmaakt van een groter geheel: Europa en de Wereld.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.