Examens

Op weg naar een internationaal diploma

In de derde klas t-vwo en t-havo wordt het niveau van het Engels van de leerlingen getoetst. De meeste leerlingen zitten dan op niveau B2. Vanaf klas 4 bereiden we de leerlingen voor op twee examens die door een Engelse organisatie worden afgenomen, de zogenaamde Cambridge Exams. Uitgebreidere informatie over deze examens vindt u op de site van Cambridge International Examinations.

Cambridge Advanced Exam (CAE)

De ierde klas t-vwo leerlingen gaan op voor hun Cambridge Advanced Exam, oftewel CAE, in de maand maart. In totaal doen de leerlingen examen in vijf verschillende onderdelen (papers):

 • Paper 1: reading, duurt 1 uur en 15 minuten. Aan de hand van vier teksten beantwoorden de leerlingen verschillende soorten vragen.
 • Paper 2: writing, duurt 2 uur. Deze test valt uiteen in twee onderdelen: een verplicht gedeelte van 250 woorden en een keuzegedeelte van eveneens 250 woorden. Hier wordt niet alleen op grammatica gelet maar vooral ook of de leerling zich aan de opdracht heeft gehouden en het juiste taalgebruik hanteert (register).
 • Paper 3: English in use, duurt 1 uur en 30 minuten. Dit bestaat uit zes onderdelen met in totaal 80 vragen waarin de kennis van grammatica, vocabulaire, spelling en interpunctie wordt getest.
 • Paper 4: listening, duurt 45 minuten. De leerlingen krijgen vier teksten te horen met tussen de 30 en 40 vragen. Eén van deze teksten wordt slechts één keer afgespeeld, de andere drie teksten twee keer.
 • Paper 5: speaking, duurt 15 minuten. Dit gebeurt in tweetallen met daarbij aanwezig een gespreksleider en een beoordelaar. Ook hier weer vier onderdelen waarin verschillende onderdelen van communicatie worden getest zoals, algemeen sociaal taalgebruik, onderhandelen en samenwerken.

Het is duidelijk dat niet alleen het niveau van het Engels getest wordt. maar ook het tempo waarin gewerkt wordt. Vooral bij paper 1 en 2 wordt in het algemeen deze druk gevoeld. Elk onderdeel wordt nagekeken en voorzien van een A, B, C, D of E, waarbij A zeer goed is en E zeer zwak. Een C betekent ongeveer 65 à 70% goed. Uiteindelijk worden de vijf uitslagen bij elkaar gelegd en ontstaat het eindoordeel en dat moet minimaal een C zijn. Leerlingen die het CAE-niveau niet gehaald hebben, krijgen bij een redelijke score wel hun First Certificate Diploma.De diploma-uitreiking van de CAE-examens vindt plaats in het najaar.

International Baccalaureate

Het programma voor Engels bij t-havo in klas 4 en 5 en t-vwo in klas 5 en 6 is onderdeel van het diploma years-programma van het International Baccalaureate. Het onderdeel dat in Nederland wordt aangeboden heet Language and Literature. Dit omvat een pre-universitaire studie die niet meer uitgaat van taalverwerving maar puur studievaardigheden traint. Wel wordt al uitgegaan van een hoog taalniveau. Aan het volgen van Language and Literature en dus t-havo klas 4 en 5 en t-vwo in klas 5 en 6 zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden:

 • Een leerling moet het vierde jaar met minimaal een 7,0 voor het vak Engels hebben afgesloten.
 • Een leerling mag maximaal één B en geen C op het eindrapport hebben voor de Engelstalige vakken (zie tevens de overgangsnormen).

De reden voor deze toelatingseisen is dat Language and Literature vooral een goede motivatie van de leerlingen vereist. Het is een opleiding die niet zozeer op taalverwerving betrekking heeft, maar meer op het aanleren van academische vaardigheden.

Twee niveaus
Er zijn twee niveaus: higher level (4 opties) en standard level (3 opties). Leerlingen starten in klas 4 (t-havo) of klas 5 (t-vwo) met higher level als ze het CAE-examen met goed gevolg hebben afgelegd, anders starten ze met standard level. Deze levels kunnen na enige tijd nog gewijzigd worden.

 • Culturele opties
  - Taal en cultuur: bijvoorbeeld kolonialisme, tweetaligheid, sociale klasse, de multiculturele samenleving.
  - Media en cultuur: bijvoorbeeld reclame, vooroordelen, propaganda, roddelbladen, censuur.
 • Literaire opties: voor één literaire optie moeten drie literaire werken van ten minste twee genres (bijvoorbeeld roman, toneel, poëzie) bestudeerd worden.

Tentamens
De tentamens voor Language and Literature vinden plaats op school en worden zowel intern als extern beoordeeld.

 • Extern beoordeeld: 70%
  - Paper 1 (25%) - 2 uur): vergelijkend commentaar; twee sets van twee teksten met gezamenlijk thema: kies er één (twee uur).
  - Paper 2 (25% - 2 uur)): essay; kies 1 uit 10 essay vragen over één van de bestudeerde opties.
  - Schrijfopdrachten (20%): twee schrijfopdrachten over één literaire optie en één culturele optie. In totaal 1500 woorden + schriftelijke verantwoording.
 • Intern beoordeeld: 30%
  - Individueel mondeling (15%): 15 minuten over culturele of literaire optie. Kandidaat: 8 tot 10 minuten speech, rest vragen beantwoorden.
  - Interactief mondeling (15%): dit vindt plaats door middel van een presentatie aan de rest van de groep.
Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.