tweetalig onderwijs

Tweetalig op Werenfridus

De beste manier om Engels te leren is om naar een Engelstalig land te gaan en daar een tijdje te blijven. Dat kan natuurlijk niet als je naar school moet. Daarom hebben wij een goed alternatief: tweetalig havo en vwo. Sinds 2002 kun je op Werenfridus tweetalig onderwijs volgen. Het Europees Platform is door het ministerie van OC&W aangewezen om tweetalig onderwijs te stimuleren en te ondersteunen. Een van de taken van het Europees Platform is het visiteren en certificeren van scholen. Werenfridus is sinds 2009 de enige gecertificeerde tto-school voor tweetalig onderwijs in West-Friesland.

Tweetalig havo

Op het tweetalig havo staat het thema 'globalisering' centraal. Met globalisering wordt het proces bedoeld waarbij gebieden in de wereld steeds meer met elkaar verbonden raken. Een niet te stoppen proces waarmee de samenhang tussen gebieden in de wereld toeneemt en waar wij je graag op voorbereiden.
De wereld wordt steeds kleiner door de handel, de snelle transportmogelijkheden en ICT-verbindingen. Economie, handel, internationale contacten en een ongelijke verdeling tussen rijk en arm zijn dan ook de sleutelwoorden waarmee je aan de slag gaat.

Uitdagend programma
Bij het tweetalig havo hoort een uitdagend programma met onder meer in klas 2 een reis naar Engeland waar je verblijft in een gastgezin. In klas 3 neem je deel een Business Studies Project waarbij de export van een product binnen Europa centraal staat. Indien mogelijk doen we dit in samenwerking met een andere school in Europa. Je tweetalige opleiding sluiten we af met een (droom)reis in de vierde klas van het tweetalig havo naar New York, ook wel het centrum van de wereld genoemd.

Het internationaal erkende diploma IGCSE Business Studies maakt, net als het International baccalaureate program, deel uit van de opleiding t-havo. Beide diploma’s geven je een enorme voorsprong op het hbo. Aan het einde van de derde klas sluit je de onderbouw van het t-havo af met het First Certificate Exam (FCE).

Tweetalig atheneum

Centraal op het tweetalig atheneum staat de wetenschap. De vakken physics (natuurkunde) en chemistry (scheikunde) worden in het Engels gegeven. We hebben een samenwerkingsverband met Tata Steel in IJmuiden.

Reizen en examen doen
Het reisprogramma is intensief. Na Newcastle bezoeken we in klas 2 het Europees parlement in Brussel en in klas 3 maak je kennis met leeftijdsgenoten in Chester in Engeland. In klas 4 ga je op voor het Cambridge Advanced Examen, een internationaal erkend certificaat. In klas 5 en 6 kun je een opleiding volgen voor het International Baccalaureate (IB) certificaat voor English Language and Literature. Dat is een zwaar examen dat leerlingen goed traint in academische vaardigheden. En heel bijzonder is dat je in klas 5 een reis naar New York maakt, misschien wordt dat wel hét hoogtepunt in jouw opleiding.

Tweetalig gymnasium

Bijzonder is dat op Werenfridus vanaf de brugklas het tweetalig onderwijs kan worden gecombineerd met het gymnasium: twee vliegen in één klap. Je krijgt te maken met de snelle internationale wereld, maar ook met de klassieke wereld waar onze samenleving haar wortels heeft. Dat is een pittige opleiding, maar je leert veel. Op het gymnasium organiseren wij heel veel culturele activiteiten. De planning van de gymnasiumactiviteiten wordt goed afgestemd op het drukke tweetalige programma, zodat je met alles mee kunt doen. 

ABC-systeem

Een belangrijk onderdeel van de tto-opleiding is het Engels spreken tijdens de les. Je taalvaardigheid wordt hierdoor uitermate positief beïnvloed. Om iedereen aan te sporen Engels te spreken, is een aantal jaren geleden het ABC-systeem in werking getreden op Werenfridus. Op het rapport krijg je niet alleen een cijfer voor een bepaald vak, maar wordt ook een A, B of C genoteerd achter alle Engelstalige vakken. Deze letters gaan niet over je taalvaardigheid, maar over je bereidheid om Engels te spreken. De letters staan voor het volgende:
A. Een leerling spreekt altijd Engels tijdens de les;
B. Een leerling vergeet regelmatig Engels te spreken tijdens de les;
C. Een leerling weigert Engels te spreken na herhaalde waarschuwingen van de docent.

Algemene informatie over tweetalig onderwijs vind je op www.ikkiestto.nl.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.