samenwerken

Werenfridus werkt samen!

Er gebeurt veel binnen de muren van Werenfridus zowel in de lessen als bij activiteiten. Samen met andere organisaties willen we werken aan betekenisvol onderwijs en betrokken zijn bij wat er in de wereld om ons heen gebeurt. 

UNESCO 

Wij zijn een van de 41 UNESCO-scholen in Nederland. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.
Alle scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen.
Meer informatie over UNESCO-scholen vind je op: www.unescoscholen.nl

 

iScholenGroep 

De stichting iScholenGroep Nederland is een onafhankelijke organisatie en vormt een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie. De stichting behartigt in algemene zin de belangen van scholen die informatietechnologie gebruiken als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs.
Meer informatie over de stichting IScholenGroep vind je op: www.ischolengroep.org.

 

Jet-net 

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.
Meer informatie over Jet-Net vind je op: www.jet-net.nl.

 

Bètapartners 

Werenridus is aangesloten bij Bètapartners, het netwerk van de vier hoger onderwijsinstellingen VU, UvA, HvA, Inholland en ruim veertig scholen in de provincie Noord-Holland. Stimulering van het bèta-onderwijs staat centraal, met het oog op een grotere uitstroom van studenten met een technische of bèta-opleiding naar de arbeidsmarkt. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy website opgericht (www.itsacademy.nl). Dit is een website waar activiteiten voor leerlingen en docenten worden aangeboden. Werenfridus heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan dit netwerk om voor leerlingen de keuze voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in de bètavakken te verbeteren.
Meer informatie over Bètapartners vind je op: www.its-academy/betapartners.nl.

 

Studiekring  

Huiswerbegeleiding en bijles Studiekring Hoorn Werenfridus.
In Hoorn helpen wij scholieren van alle niveaus die op het Tabor College Werenfridus zitten met het verbeteren van schoolprestaties. Op onze vestiging Hoorn, in het Tabor College Werenfridus, geven wij huiswerkbegeleiding, bijles en diverse trainingen. Wij hebben een team van enthousiaste docenten die graag met je aan de slag gaan om weer plezier te krijgen in je schoolwerk.
Meer over huiswerkbegeleiding en bijles van de Studiekring vind je op: www.studiekring.nl.

 

EP-nuffic

Leerlingen die een basis van internationalisering hebben meegekregen zijn goed voorbereid op een internationale omgeving. Zij kunnen makkelijker in het buitenland studeren, wonen en werken. EP-Nuffic bevordert internationalisering in het voortgezet onderwijs. Dit draait niet alleen om talenonderwijs. Lees meer over het Europees Platform.

 

Lyceo examentrainingen

Extra examenbegeleiding op school
De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, organiseert Tabor College - Werenfridus in samenwerking met Lyceo, examentrainingen.


Meer over Werenfridus

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.