Rekenen

Hoe bereiden wij je voor op de rekentoets?

Op Werenfridus vinden we het belangrijk dat leerlingen met goede rekenvaardigheden van school gaan. Het helpt je bij een vervolgopleiding en ook in een (werkend) leven daarna.

Dit schooljaar werken wij met het digitale rekenprogramma SmartRekenen. Iedere leerling krijgt een individueel oefenpakket en leertraject aangeboden op basis van de resultaten van voortgangstoetsen in de methode. Dit oefenpakket bestaat uit een ruim aanbod van opgaven, theorie en filmpjes met uitleg. SmartReken is zo ontworpen dat de leerlingen zelfstandig en individueel kunnen werken. Alle leerlingen beginnen met het maken van een instaptoets. Deze instaptoets bepaalt het niveau van de leerling. Van iedere leerling worden de resultaten weergegeven in een percentage.

Er zijn 3 niveaus van rekenen:   —

  • 1F einde van de basisschool-brugklas — 
  • 2F onderbouw (vmbo-mavo) —  
  • 3F eindexamen havo en vwo

Voor de brugklasleerlingen staat rekenen in hun rooster. Zij gaan onder begeleiding van een docent werken met SmartRekenen.

De leerlingen uit de tweede klas krijgen vier keer per jaar een toets via SmartRekenen aangeboden. Zij kunnen zelfstandig werken in SmartRekenen. Ook in de lessen wiskunde is hier aandacht voor.

De derde klas leerlingen werken elke maand minimaal 2 uur in SmartRekenen. Leerlingen die hierbij uitvallen krijgen rekenlessen onder begeleiding van een docent.

Voor de leerlingen van 4 havo, 5 havo, 5 vwo en 6 vwo zijn er facultatieve rekenlessen. Deze leerlingen maken minimaal één keer verplicht het oefenrekenexamen. Voor de facultatieve rekenlessen en het oefenexamen ontvangen zij een uitnodiging per mail.

Het rekenprogramma is daarnaast heel geschikt voor ouders om de vorderingen van hun kind te volgen.

Voor alle examenleerlingen havo en vwo geldt momenteel onderstaande wetgeving.

De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen. Je krijgt in totaal vier kansen. Het hoogst behaalde cijfer telt.

Havo: Het is nog niet duidelijk wanneer de rekentoets wel gaat meetellen. Dit houden we goed in de gaten en we informeren iedereen regelmatig over de stand van zaken.

Vwo: In het examenjaar 2017-2018 is rekenen een kernvak. De kernvakkenregel betekent maximaal één keer het cijfer 5 in het pakket Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.

 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.