Rekenen

Hoe bereiden wij je voor op de rekentoets?

Op Werenfridus vinden we het belangrijk dat leerlingen met goede rekenvaardigheden van school gaan. Het helpt hen bij een vervolgopleiding en ook in een (werkend) leven daarna.

Dit schooljaar werken wij met het digitale rekenprogramma SmartRekenen. Iedere leerling krijgt een individueel oefenpakket en leertraject aangeboden op basis van de resultaten van voortgangstoetsen in de methode. Dit oefenpakket bestaat uit een ruim aanbod van opgaven, theorie en filmpjes met uitleg. SmartRekenen is zo ontworpen dat de leerlingen zelfstandig en individueel kunnen werken. Alle leerlingen beginnen met het maken van een instaptoets. Deze instaptoets bepaalt het niveau van de leerling. Van iedere leerling worden de resultaten weergegeven in een percentage.

Er zijn 3 niveaus van rekenen:   —

  • 1F einde van de basisschool-brugklas — 
  • 2F onderbouw (vmbo-mavo) —  
  • 3F eindexamen havo en vwo

Voor de brugklasleerlingen staat rekenen in hun rooster. Zij gaan onder begeleiding van een docent werken met SmartRekenen.

De leerlingen uit de tweede klas krijgen drie keer per jaar een toets via SmartRekenen aangeboden. Zij kunnen zelfstandig werken in SmartRekenen. Ook in de lessen wiskunde is hier aandacht voor. 

De 3 havo leerlingen hebben één uur rekenen in hun rooster staan voor het gehele schooljaar. De 3 vwo leerlingen hebben een half jaar lang één uur rekenen in het rooster.

Alle leerlingen van 4 havo, 5 havo, 5 vwo en 6 vwo hebben een licentie van SmartRekenen. Deze leerlingen maken minimaal één keer verplicht het oefenrekenexamen. Voor de facultatieve rekenlessen en het oefenexamen ontvangen zij een uitnodiging per mail. 

Voor alle examenleerlingen havo en vwo geldt momenteel onderstaande wetgeving. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen.  De rekentoets telt niet mee in de zak/slaag regeling. Het cijfer van de rekentoets wordt wel vermeld op het diploma. De leerlingen krijgen in totaal 4 kansen. Het hoogst behaalde cijfer telt.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.