Kunst op Werenfridus

Kunst op Werenfridus

Op Werenfridus vinden we kunst en cultuur belangrijk. Daarom ga je regelmatig naar musea, zien we met elkaar theatervoorstellingen en gaan we er regelmatig samen op uit om steden te bezoeken. In alle jaren worden culturele activiteiten ondernomen; leerlingen bezoeken musea, zien theatervoorstellingen, bezoeken steden en kunnen vaak zelf ook actief creëren. Op Werenfridus worden verschillende kunstvakken op eindexamenniveau gegeven.  

Vakken  
Drama en muziek wordt in de brugklassen gegeven en deze vakken worden in klas 2 onderdeel van het vak podiumkunsten. 
Bij muziek ligt in de brugklas de nadruk op samen musiceren. Je gaat onder andere oefenen met het bespelen van drums, piano, ukelele en gitaar. Naast het bespelen van instrumenten is er ook aandacht voor digitaal muziek maken. Je leert beats programmeren en gaat een eigen nummer maken met behulp van de software op
je iPad. Natuurlijk wordt er ook geluisterd naar verschillende soorten muziek van nu en uit het verleden en leer je de basis van het notenschrift
Bij drama leren leerlingen de basis van toneelspelen en is het sociaal aspect van belang. Bij het vak podiumkunsten in klas 2 worden deze vaardigheden aangevuld met o.a. dans en toegepast in een theatrale context.  

Het vak Beeldende Vorming wordt in de onderbouw aan alle leerlingen gegeven. BeVo,  zoals het kortweg wordt genoemd, is een combinatie van tekenen, handvaardigheid en kunstgeschiedenis. In de onderbouw zijn leerlingen vooral bezig met het onderzoeken van 2- en 3- dimensionale vormgevingstechnieken. Leerlingen ontdekken hun eigen creatieve mogelijkheden door hun visuele waarneming en hun voorstellingsvermogen te ontwikkelen.  

In de bovenbouw kunnen BeVo en drama als Kunst Beeldend en Drama/theater worden gekozen als examenvakken, wel of niet in combinatie met het vak Kunst Algemeen, dat een waardevolle, brede oriëntatie biedt op Kunst- en Cultuurgeschiedenis.    

In de brugklas krijgen leerlingen V-media, een vak waar vaardigheden aangeleerd worden als communiceren, presenteren, samenwerken, organiseren, analyseren en reflecteren met behulp en ten behoeve van de nieuwe media. Vaardigheden die in latere leerjaren bij alle vakken van pas kunnen komen. Leerlingen leren het belang van beeld en de mogelijkheden die er zijn met een camera.    

Alle leerlingen in klas vier krijgen het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) of Culture op het tweetalig onderwijs. Dit is een examenvak dat al in klas vier afgerond wordt en waarin verschillende kunstdisciplines behandeld worden. Een verplicht onderdeel van het vak is het beleven van Culturele Activiteiten; dit kan een bezoek aan de schouwburg zijn, een workshop doen of het bijwonen van een lezing. Verder worden er opdrachten gedaan die bijdragen aan het vergroten van kennis over professionele kunst.    

Op het podium
Ieder jaar wordt the Music Night georganiseerd. Een avond vol muziek en optredens van leerlingen en docenten. Alle leerlingen die op dit gebied iets kunnen, mogen zich opgeven voor deze avond en hun kunsten vertonen. Eenmaal in de twee jaar organiseren we the Night at the Park, een avond waar leerlingen optreden en waar een jury alle optredens beoordeelt. The Night at the Park wordt afgewisseld met een tweejaarlijkse grote theaterproductie waaraan leerlingen uit alle leerjaren mogen meedoen. Ook wordt er ieder jaar rond kerst een kleine theaterproductie gemaakt door dramaleerlingen uit de bovenbouw.  

Werenfridusweken
Tweemaal in het jaar is er een Werenfridusweek. In deze weken zijn er minder lessen en worden er allerlei andere kunstactiviteiten georganiseerd. Vakoverstijgende projecten, bezoeken aan musea, steden en voorstellingen. Kunst en cultuur zijn in deze weken van groot belang.      

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.