iPad onderwijs

iPad op Werenfridus

Op Werenfridus werken alle leerlingen in de Nederlandstalige klassen 1 tot en met 3 met boeken én met een iPad. In de tweetalige klassen is later gestart met de invoering van het werken met de iPad. Inmiddels werken de 1e en 2e klassen tto ook met boeken én een iPad. In 4,5 havo en 4,5 vwo (Nederlandstalig en tweetalig) werken we met het meebrengen van een apparaat naar keuze. We noemen dit BYOD (Bring Your Own Device). De iPad biedt meerwaarde voor het leren. Met de invoering van persoonlijke hardware (de iPad wordt persoonlijk eigendom van de leerling) sluit de school aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de leefwereld van de leerling. Hiermee geven we invulling aan onze visie. De leerling staat centraal en volgt betekenisvol onderwijs, passend bij zijn persoonlijke kwaliteiten en talenten. Als de leerling beschikt over de juiste digitale leermiddelen, dan is hij beter in staat om op eigen niveau en in eigen tempo te leren.

Benieuwd naar onze motivatie voor het gebruik van de iPad, klik hier.

 

 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.