Gezonde School

Werenfridus sinds juli 2016 het landelijke vignet Gezonde School voor het thema 'Welbevinden en Sociale Veiligheid'. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen, hun ouders en medewerkers laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en personeel erg belangrijk vindt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Werenfridus voor actieve en gezonde leerlingen en personeel, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Meer informatie over het vignet Gezonde School vind je op: www.gezondeschool.nl.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.