activiteiten

Activiteiten

Kennismakingsactiviteiten

Om nieuwe leerlingen snel aan elkaar en aan de school te laten wennen, heeft Werenfridus een kennismakingsmiddag voor leerlingen van groep 8. De nieuwe brugklassers maken, nog voor de schoolvakantie begint, al kennis met de jongens en meisjes van hun toekomstige klas en met hun mentor en juniormentoren. De datum wordt in een brief aan de leerlingen bekendgemaakt. In de eerste week van het nieuwe schooljaar zijn er altijd kennismakingsactiviteiten voor de leerlingen van de brugklassen. Deze activiteiten vinden plaats op school. 
Ongeveer vijf weken na het begin van het schooljaar is er voor de nieuwe brugklassers een kennismakingskamp van drie dagen in Egmond. Een kamp vol met activiteiten met de klas en met de andere brugklassers. 
Voor alle andere leerlingen in de school zijn er in deze week ook kennismakingsactiviteiten. 

Werenfridusweken

Drie maal in het schooljaar worden Werenfridusweken georganiseerd. Dat zijn weken waarin, naast lessen, ruimte is voor allerlei activiteiten. In de eerste Werenfridusweek worden kennismakingsactiviteiten georganiseerd. In de tweede en derde week is er ruimte voor vakoverstijgende of thematische projecten. Er worden musea, steden en voorstellingen bezocht. Ook worden er culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, waaraan leerlingen zelf een bijdrage kunnen leveren.
In deze weken worden ook de reizen voor de verschillende afdelingen georganiseerd. Bijvoorbeeld met gymnasium naar Trier en Rome, met tweetalig onderwijs naar New York, met de havo naar Berlijn en vwo naar Malaga.

Klassenavonden en schoolfeesten

Elk jaar wordt een aantal alcoholvrije schoolfeesten georganiseerd. Meestal rond de herfstvakantie, rond carnaval en aan het eind van het schooljaar. Daarnaast is er vaak voor Kerstmis het traditionele Kerstbal. Voor de onderbouw zijn er aparte feesten. Leerlingen hebben uitsluitend toegang op vertoon van hun leerlingenpasje. De schoolfeesten zijn meestal niet toegankelijk voor introducé(e)s. Daarnaast worden er soms klassenavonden of andere activiteiten georganiseerd met een klas of met enkele klassen. Wanneer die activiteiten worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de school krijgen ouders daarover vooraf bericht. Aan het eind van het schooljaar gaan de onderbouwklassen met hun mentoren een dagje op stap. Deze gezellige afsluiting van het schooljaar wordt elk jaar zeer op prijs gesteld. Ook hiervan worden ouders tijdig op de hoogte gesteld. 

Buitenlesactiviteiten

Naast de lessen die leerlingen volgen, worden er ook allerlei  buitenlesactiviteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten vinden plaats tijdens de Werenfridusweken. 
Daarnaast worden in de loop van het jaar ook nog andere activiteiten georganiseerd zoals de diverse sporttoernooien en –clinics. Verschillende muziek- en toneelavonden staan op het programma en speciale vieringen, zoals de kerstviering en eindviering aan het einde van het schooljaar.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.