Unesco school

Wij zijn Unesco school

Werenfridus is een van de 26 UNESCO-scholen (Voortgezet Onderwijs) van Nederland. Dat betekent dat wij op onze school belangstelling hebben voor de wereld. 

"Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed."

Dit is de kernmissie van UNESCO: de VN-organisatie voor cultuur, wetenschap en onderwijs. Werenfridus maakt als UNESCO-school deel uit van een wereldwijd netwerk dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit nastreeft. Op kleinere schaal betekent dit, dat wij zorgen voor een veilig schoolklimaat voor onze leerlingen en docenten. 

UNESCO-scholen besteden in hun onderwijs aandacht aan de UNESCO-thema’s:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

Bekijk hier het filmpje over UNESCO-scholen

Wat doen wij bijvoorbeeld als UNESCO-school?

  • Deelname aan MEP
  • Excursies en uitwisselingen
  • Extra taalprogramma's
  • Thema dagen zoals Paarse Vrijdag en de Amnesty Schrijfmarathon

 

UNESCOAssociatedSchools LOGO

 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.