TTO-activiteiten

Activiteiten

In klas 1 starten alle leerlingen met een kennismakingskamp. Dat is voor de leerlingen in de tweetalige klassen niet anders dan voor Nederlandstalige leerlingen. De introductieweek is wel anders: daar maken leerlingen kennis met het vak GC (Global Citizenship). Tijdens het eerste jaar wordt er bij activiteiten aandacht besteed aan de streek waar leerlingen vandaan komen. Hoe kan je dat beschrijven voor leerlingen in andere landen? In het tweede jaar ligt de nadruk op overeenkomsten en verschillen tussen onze leerlingen en leerlingen uit andere landen en andere culturen. Leerlingen leggen dan bijvoorbeeld per e-mail contact met leeftijdgenoten in het buitenland. Dat is een voorbereiding op de reis naar Engeland voor de leerlingen uit 2 t-havo en 3 t-vwo. Daarbij bezoeken onze leerlingen een Engelse school, zijn er excursies naar historische steden, zijn er diverse culturele activiteiten en verblijven de leerlingen in gastgezinnen. Zo maken ze kennis met ‘the British way of life’.

TTO junior certificaat
In klas 2 leggen leerlingen ook een test af (FCE), waarbij hun niveau van Engels wordt vastgesteld. Als ze op het juiste niveau zitten en alle onderdelen van GC voldoende of goed hebben afgerond, ontvangen ze aan het eind van het jaar hun TTO junior certificaat.

TTO-activiteiten bovenbouw t-vwo

In klas 4 van het tweetalig vwo bereiden leerlingen zich tijdens de Engelse les voor op het doen van het Cambridge Advanced Exam (CAE) in het voorjaar. In klas 4 start het bovenbouw programma van Global citizenship. Tijdens bijeenkomsten van dit vak in klas 4, 5 en 6 wordt onder andere aandacht besteed aan wereldproblemen, de US (voorbereiding op reis naar New York), een internationale stage en debattechnieken, waarbij Unesco en de VN als voorbeeld dienen om wereldproblemen bespreekbaar te maken.

TTO senior certificaat
Leerlingen die slagen voor hun IB examen en die alle onderdelen voor het vak GC voldoende hebben afgerond, krijgen hun TTO senior certificaat. Dit wordt uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking. Het IB-certificaat ontvangen ze tijdens een ‘terugkomdag’ in het najaar, waarbij alle oud-leerlingen van t-vwo en t-havo elkaar weer treffen om hun IB-certificaat in ontvangst te nemen en bij te praten over het studentenleven of tussenjaar.

TTO-activiteiten onderbouw t-havo

In klas 1 starten alle leerlingen met een kennismakingskamp. Dat is voor leerlingen in tweetalige klassen niet anders dan voor andere leerlingen. De introductieweek is wel wat anders. Daar maken leerlingen kennis met het vak GC (Global Citizenship). Tijdens het eerste jaar wordt er bij activiteiten aandacht besteed aan de streek waar leerlingen vandaan komen. Hoe kan je dat beschrijven voor leerlingen in andere landen? In het tweede jaar ligt de nadruk op overeenkomsten en verschillen tussen onze leerlingen en leerlingen uit andere landen en andere culturen. Leerlingen leggen dan per e-mail contact met leeftijdgenoten in het buitenland. In klas 2 is er een reis naar Engeland. De leerlingen verblijven dan bij gastgezinnen.

TTO junior certificaat
In klas 3 leggen leerlingen een test af, waarbij hun niveau van Engels wordt bepaald. Als ze op het juiste niveau zitten en alle onderdelen van GC voldoende of goed hebben afgerond, ontvangen ze aan het eind van het jaar hun TTO junior certificaat.

TTO-activiteiten bovenbouw t-havo

In klas 4 van t-havo beginnen leerlingen tijdens de lessen English met de voorbereiding op het IB-exam. In de tweede helft van klas 5 leggen ze dit examen af. Bij een succesvol resultaat ontvangen de leerlingen het waardevolle IB certificate. In klas 3 is al gestart met het Engelstalige vak Business Studies. In klas 4 ronden ze dat op het einde van het schooljaar af met het officiële Cambridge Business Studies exam. Tevens begint in klas 4 de voorbereiding op de eindreis naar Great Britain. In mei van dit schooljaar gaan de t-havo leerlingen een week naar Great Britain en doen daar diverse activiteiten zoals het lopen van een trail, een bezoek aan Londen, etc. Leerlingen die slagen voor hun IB exam, het Business Studies exam en die alle onderdelen voor het vak EIO/Global Perspectives voldoende hebben afgerond ontvangen hun TTO senior certificaat. Deze wordt, naast het Business Studies certificate, uitgereikt tijdens de diploma uitreiking. Het IB certificate ontvangen ze tijdens een ‘terugkomdag’ in het najaar, waarbij de inmiddels oud-leerlingen van t-vwo en t-havo elkaar weer treffen om hun IB certificaat in ontvangst te nemen en bij te praten over het studentenleven of tussenjaar.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.