Global citizenship

Global citizenship (GC)

Een zeer belangrijk aspect van de tweetalige opleiding is het onderdeel Global citizenship. Dit is een vakoverstijgend onderdeel van de opleiding. Er worden projecten gedaan waarin verschillende vakken zich buigen over diverse aspecten van de Europese eenwording en wereldoriëntatie. Global citizenship heeft ten doel onderwijs van de hoogste kwaliteit te bieden dat uitdrukkelijk rekening houdt met de realiteit van de Europese Unie en jongeren effectief voorbereidt op hun rol als Europees burger, in het bijzonder door gebruik te maken van een Europese leeromgeving. Het is dus een bewuste keuze van de scholen in Nederland en andere EU-landen voor een Europese oriëntatie van de school met betrekking tot het leerplan, de verschillende vakken en de internationaliserings activiteiten. Ook is het in onze globaliserende samenleving belangrijk dat leerlingen ontwikkelingen in de internationale context op waarde kunnen schatten en hier een mening over kunnen vormen.

Global citizenship (GC) in de klas en daarbuiten 
GC is in de lessentabel opgenomen in klas 1 en 2 als apart vak, waarbij leerlingen kennis maken met de basis van internationaal denken en doen. Er wordt gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal.

In klas 3 t/m 5 zijn de GC-doelstellingen ingebed in de vakken en projecten. Tijdens GC werken leerlingen aan hun internationaal portfolio. Vanaf klas 4 vinden er aparte GC-bijeenkomsten plaats, soms in het rooster, soms buiten het rooster om. 

Bij alle activiteiten en reizen zijn GC-activiteiten in het programma opgenomen. Leerlingen vullen hun internationaal portfolio aan met opdrachten die ze moeten doen.

European Youth Parliament
Sinds 2007 participeert Werenfridus in het European Youth Parliament. Dit is een internationale organisatie waarin leerlingen uit heel Europa discussiëren en debatteren over verschillende onderwerpen, zoals klimaatverandering of xenofobie. De hoofdtaal is Engels. Een aantal leerlingen van het t-vwo mag aan de activiteiten meedoen. Jaarlijks worden er een nationale voorronde, een nationale finale en een aantal internationale bijeenkomsten georganiseerd. Er zijn diverse debat activiteiten waar Werenfridus aan meedoet. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.