Global citizenship

Global citizenship

Dit is een vakoverstijgend onderdeel van de opleiding.

Een belangrijk aspect van de tweetalige opleiding is het vak Global citizenship.  Er worden projecten gedaan waarin verschillende vakken zich buigen over diverse aspecten van de Europese eenwording en wereldoriëntatie. Leerlingen maken hier kennis met de basis van internationaal denken en doen. 

Op zowel havo als vwo is dit vak opgenomen in de lessentabel van klas 1 en 2.
Binnen de vwo opleiding zijn de GC doelstellingen in klas 3 t/m 5 onderdeel van de leerstof in de vakken en projecten. In klas 4 t-vwo is GC weer opgenomen als vak in de lessentabel. Tijdens GC werken leerlingen aan hun internationaal portfolio. 

In klas 4 t-vwo start het bovenbouw programma van Global Citizenship. Tijdens bijeenkomsten van dit vak in klas 4, 5 en 6 wordt onder andere aandacht besteed aan wereldproblemen, een internationale stage en debattechnieken, waarbij Unesco en de VN als voorbeeld dienen om wereldproblemen bespreekbaar te maken
Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.