De Pijlers

Tweetalig onderwijs rust op drie pijlers

Taalvaardigheid,
wereldburgerschap
en persoonsontwikkeling

Taalvaardigheid
Leerlingen spreken op een hoog niveau Engels. Ze kunnen de taal niet alleen hanteren in een klaslokaal, maar ook in verschillende internationale en/of interculturele settings en ongeacht het gespreksonderwerp. De CLIL-didactiek (Content and Language Integrated Learning) is een belangrijk instrument om dit te bereiken. Dit is de didactiek achter tweetalig onderwijs en behelst een communicatieve, activerende en taalbewuste aanpak. Onze docenten worden hierbij begeleid door gecertificeerde CLIL coaches. 

Wereldburgerschap
Leerlingen ontwikkelen een open, brede blik op de wereld. Dit gebeurt door dagelijks een internationale setting te creëren op school. Maar ook door leerlingen de wereld in te sturen. Door lid te zijn van het Nederlandse Unesco scholennetwerk hebben we toegang tot een groot netwerk en korte lijnen met andere Unesco scholen.  

Persoonsontwikkeling
Persoonsontwikkeling is grotendeels het doel van de eerste 2 pijlers. De leerling groeit als persoon. Leerlingen kunnen reflecteren, zijn betrokken, verantwoordelijk, creatief, ondernemend en weerbaar. We leiden onze leerlingen op tot sociaal bewuste, zelfbewuste en wereldwijze Europese burgers. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.