Samenwerken

Werenfridus werkt samen!

Er gebeurt veel binnen de muren van Werenfridus zowel in de lessen als bij activiteiten. Samen met andere organisaties willen we werken aan betekenisvol onderwijs en betrokken zijn bij wat er in de wereld om ons heen gebeurt. 

UNESCO 

Werenfridus is een van de 45 UNESCO-scholen in Nederland. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. De UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde.

De vier thema's zijn: 

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen. Alle scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen.

Meer informatie over UNESCO-scholen vind je op: www.unescoscholen.nl

EP-nuffic 

Leerlingen die een basis van internationalisering hebben meegekregen zijn goed voorbereid op een internationale omgeving. Zij kunnen makkelijker in het buitenland studeren, wonen en werken. EP-Nuffic, De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, bevordert internationalisering in het voortgezet onderwijs.

Lees meer over het Europees Platform.

eTwinning is de online community voor scholen in Europa.

Zij biedt een platform voor personeel (leraren, directeuren, bibliothecarissen, enzovoort) dat werkzaam is op een school in een van de Europese landen en via het platform communiceert, samenwerkt, projecten ontwikkelt en deelt. Kortom, zich onderdeel voelt en onderdeel is van de boeiendste leergemeenschap in Europa. Ook leerlingen kunnen samenwerken met scholen in het buitenland via dit netwerk. Werenfridus heeft het certificaat eTwinning school.

Bètapartners 

Werenridus is aangesloten bij Bètapartners, het netwerk van de vier hoger onderwijsinstellingen VU, UvA, HvA, Inholland en ruim veertig scholen in de provincie Noord-Holland. Stimulering van het bèta-onderwijs staat centraal, met het oog op een grotere uitstroom van studenten met een technische of bèta-opleiding naar de arbeidsmarkt. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy website opgericht (www.itsacademy.nl). Dit is een website waar activiteiten voor leerlingen en docenten worden aangeboden. Werenfridus heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan dit netwerk om voor leerlingen de keuze voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in de bètavakken te verbeteren.

Meer informatie over Bètapartners vind je op: www.its-academy/betapartners.nl.

Pre-University College 

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft voor gemotiveerde leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo die nader kennis willen maken met het wetenschappelijk onderwijs het Pre-University College ontwikkeld. Dit Pre-University College (PUC) is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit in Amsterdam en scholen in het voortgezet onderwijs in de regio. Werenfridus is lid van dit samenwerkingsverband. Lees hier meer info.

Studiekring  

Studiekring Hoorn helpt leerlingen op Werenfridus met het verbeteren van hun schoolprestaties. Op onze eigen locatie biedt Studiekring huiswerkbegeleiding, bijles en diverse trainingen. Een team van enthousiaste docenten gaat graag met de leerlingen aan de slag zodat ze weer plezier krijgen in hun schoolwerk. 

Meer over huiswerkbegeleiding en bijles van Studiekring vind je op: www.studiekring.nl.

Lyceo examentrainingen 

De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, organiseert Werenfridus in samenwerking met Lyceo, examentrainingen.


Meer over Werenfridus

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.