Leerhuis Sport

In ons mooie innovatieve gebouw neemt het leerhuis sport een belangrijke plek in. We hebben 4 moderne sportzalen, elk met een eigen thema. Bovendien hebben we een prachtig groot sportveld op ons eigen terrein. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding besteden we aandacht aan de volgende onderdelen: spel, turnen, atletiek, zelfverdediging en bewegen op muziek. Centraal staan leren, samenwerken en plezier maken. 

In de onderbouw ligt de nadruk op het leren en verbeteren van sport- en beweegactiviteiten. In de bovenbouw staan keuzelessen en lessen op niveau centraal. De eindexamenklassen gaan zich ook buiten de school oriënteren op andere sporten.  

Pauzesport
Bewegen is belangrijk, maar nog belangrijker: sporten is leuk. Elke grote pauze mogen leerlingen individueel of met groepjes deelnemen aan een sport naar keuze.  

Extra
Naast de reguliere gymlessen organiseren wij ook Tabor Xtra! activiteiten en zijn wij TopSportTalentSchool.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.