Havo

Daarom havo!

Havo: Nederlandstalig of liever tweetalig?

Als je voor de havo kiest op Werenfridus, kun je ervoor kiezen om alle vakken in het Nederlands te krijgen, maar je kunt ook kiezen voor tweetalig onderwijs. Dan krijg je zes vakken in het Engels aangeboden en leer je heel snel en heel goed Engels. Waar je ook voor kiest: je weet zeker dat je goed zit op de havo van Werenfridus. De kwaliteit is hoog, de sfeer is goed en na vijf jaar Werenfridus ben je klaar om een opleiding naar je eigen keus in het hoger beroepsonderwijs te gaan doen!

Duidelijkheid en kwaliteit; plezier in leren!
Op de havo van Werenfridus wordt met veel plezier gewerkt. Op Werenfridus is de havo-afdeling goed georganiseerd. Regels en afspraken zijn duidelijk; dat is prettig. Dat maakt het mogelijk om goed te kunnen werken en dat zorgt ervoor dat de sfeer goed is. Dat vinden we op de havo heel belangrijk. Je moet je namelijk prettig voelen en zin hebben om elke dag weer naar school te gaan. Pas dan kun je goed leren. 

We verwachten natuurlijk wel wat van je, je wordt tenslotte voorbereid om naar het hbo te gaan. Je leert zelfstandig werken, actief meedoen in de lessen en tijdens diverse activiteiten ook kunnen samenwerken met medeleerlingen. Daarin word je goed begeleid: je bent hier niet alleen. Dat merk je tijdens de lessen, maar ook bij de projecten die we organiseren. 

Ontdekken, onderzoeken en ontwerpen
Naast de gewone vakken krijg je op de havo het vak O3: ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Bij dit vak werk je aan vaardigheden die bij alle andere vakken van pas komen, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. In de projecten werk je samen met klasgenoten om de wereld om je heen te ontdekken, om te onderzoeken hoe iets in elkaar steekt en om jouw ideeën daarbij te ontwerpen. We vinden het belangrijk dat je leert om kritisch te denken, dat je leert om goed onderzoek te doen en hierover te discussiëren.

Global Citizenship (GC) op de tweetalige havo
Naast de gewone vakken krijg je op de tweetalige havo het vak GC: Global citizenship Hier werk je samen aan projecten die zich richten op de Europese eenwording en wereldoriëntatie. Ook bij dit vak is het belangrijk om kritisch te leren denken, om te leren goed onderzoek te doen en hierover te discussiëren. 

Voorbereid zijn op de toekomst: ICT-vaardigheden
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, is het heel belangrijk dat je goed met een computer kunt werken. Kiezen voor de havo op Werenfridus, betekent dat je werkt aan je computervaardigheden.

iPad
Naast het werken uit boeken, werk je ook met een iPad. De iPad wordt op allerlei manieren ingezet; voor het opzoeken van informatie, samenwerken in de klas, het maken van een presentatie, of het maken van een werkstuk. Het is heel belangrijk om te leren kritisch om te gaan met de informatie die je kunt vinden op het internet. Daar besteden wij onder andere in projecten ruimschoots aandacht aan. En heb jij altijd als eens een professionele film willen maken? In het vak V-media leer je hier alles over: van het bewerken van beeldmateriaal tot het toevoegen van het geluidseffecten. 

Onderbouw

Als je in de brugklas van de havo komt, wordt al snel duidelijk dat je hier op school persoonlijke aandacht krijgt. Je mentor helpt je als je vragen of problemen hebt. Daarnaast helpt hij of zij je met studievaardigheden. Je mentor is bovendien het aanspreekpunt voor je ouders. In de derde klas kies je de vakken die je in de bovenbouw gaat volgen; je mentor en de decaan helpen je bij het maken van die juiste profielkeuze. 

Buitenschoolse activiteiten
Op de havo besteden we graag tijd aan buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten zijn georganiseerd in de Werenfridusweken. Dat zijn weken waarin, naast de reguliere lessen, tijd is voor projecten, sportieve en culturele activiteiten en reizen. In de brugklas ga je bijvoorbeeld, samen met alle leerlingen van de brugklas, op kamp naar Egmond en in de andere Werenfridusweken zijn er steeds andere projecten. In de tweede klas ga je wadlopen, is er een pestproject en een survival-activiteit. In de derde klas zijn er diverse projecten en besteden we veel tijd aan je profielkeuze. Daarnaast gaan we op reis naar Berlijn. Met deze reis sluit je je onderbouw af en ben je klaar om naar klas 4 te gaan. 

Bovenbouw

Als je eenmaal in de bovenbouw van de havo zit, merk je dat sommige zaken een beetje anders gaan dan in de onderbouw. Je moet meer zelf plannen en werkt vaker zelfstandig of samen met andere leerlingen. Verder werk je heel concreet naar de eindexamenklas toe. In de vierde klas doe je bij sommige vakken al praktische opdrachten, die voor je eindexamen meetellen.

In 4 havo krijg je ook een aantal nieuwe vakken, CKV bijvoorbeeld. Met Culturele en Kunstzinnige Vorming verbreed je jouw blik op onderwerpen zoals film en theater. Je gaat naar de bioscoop of het theater, er komt theater op school en we zullen het hebben over de rol van verschillende kunstvormen in de maatschappij. Andere vakken die je kunt kiezen zijn BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en drama. In drama en BSM kun je bij ons op Werenfridus zelfs examen doen. In 5 havo maak je, samen met een medeleerling, een uitgebreid werkstuk, namelijk het profielwerkstuk. Je hebt geen gewone toetsen meer, maar tentamens en examens. 

Eindexamenvakken
Vanaf de vierde klas kun je kiezen uit verschillende examenvakken. Bijzonder is dat op Tabor College Werenfridus examen kan worden gedaan in meer dan het wettelijk voorgeschreven aantal vakken. Je moet dan wel zeer gemotiveerd zijn, omdat je voor deze extra vakken (vaak) niet alle lessen zult kunnen volgen en je dus veel zelfstandig zult moeten doen. Ook is het op de havo mogelijk om een of meer vakken op vwo-niveau te doen.

Nieuw en toch vertrouwd
Waar er dingen veranderen in de bovenbouw, blijven er zeker ook dingen hetzelfde als in de onderbouw. Je hebt les in dezelfde lokalen en op dezelfde tijden. Veel docenten geven les in de onder- én bovenbouw en zijn voor jou dus een bekend gezicht. In de vierde en vijfde klas word je nog steeds begeleid door een mentor. En de decaan helpt je bij het oriënteren op een vervolgopleiding en bij het maken van de juiste studiekeuze. Je bezoekt daarvoor onder andere een voorlichtingsmarkt in Hoorn. Ook worden er gastlessen door studenten gegeven en loop je een dagje mee op een hbo-opleiding. Zo word je zelfbewust, sociaal bewust en wereldwijs op Werenfridus. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.