brugklas

Brugklas

Havo, atheneum, gymnasium, havo-atheneum en atheneum-gymnasium

In de brugklas van Werenfridus krijg je les op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Ook zijn er ieder jaar dakpanklassen, dat zijn klassen waarin niveaus gecombineerd worden. In deze dakpanklassen wordt aan het einde van het schooljaar beoordeeld of je volgend jaar naar de havo of het atheneum kunt.

‘Gewone’ en tweetalige brugklassen

Er zijn klassen waarin alle lessen in het Nederlands gegeven worden, maar je kunt op alle niveaus ook kiezen voor een tweetalige klas. Dan krijg je zes vakken in het Engels. Naast de lessen in allerlei vakken zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, biologie en wiskunde zijn er ook mentorlessen, projectweken en allerlei brugklasactiviteiten.

Brugklasgebouw

In de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018, waarin Werenfridus verbouwd wordt en de lessen op andere locaties plaatsvinden, worden de lessen aan de brugklasleerlingen in een brugklasgebouw gegeven. Alle brugklassen hebben in dit gebouw een eigen lokaal en de docenten komen naar dit gebouw en het lokaal toe om hun lessen te geven. In dit brugklasgebouw is ook een aula waar leerlingen in de pauze kunnen overblijven.

Docenten

In de brugklas krijg je van verschillende docenten les, steeds in lessen van 50 minuten. Steeds komt een docent naar het lokaal van de klas om les te geven. Eén van de vakdocenten heeft nog een extra taak: de begeleiding van alle leerlingen van één klas. Dit is de mentor van de klas. Alle klassen en daarmee alle leerlingen op Werenfridus hebben een mentor. De mentor let op het welbevinden van de leerlingen van zijn of haar klas, houdt de resultaten bij en let op de sfeer in de klas. Vooral in de brugklassen zijn de mentoren erg belangrijk voor de leerlingen. 

Juniormentoren

Per klas zijn er vier juniormentoren, leerlingen uit de hogere klassen. Zij gaan bijvoorbeeld mee op brugklaskamp. Ook helpen zij bij allerlei activiteiten in de loop van het schooljaar. Soms helpen zij ook bij een mentorles en in de pauzes kunnen zij de leerlingen van hun klas opzoeken.

Mentorles

In de brugklas staat het hele schooljaar een mentoruur ingeroosterd. In dit uur zijn er vaak klassikale lessen. De leerlingen werken aan studievaardigheden of er worden onderwerpen besproken die de hele klas aangaan. Soms zijn er in dit uur ook gesprekjes met de mentor gepland. Dit is per klas en per week verschillend. Ook juniormentoren komen soms even langs tijdens de mentorlessen.

Bijlessen

Bijlessen zijn bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met één of meer  vakken. De bijlessen worden gegeven door leerlingen uit hogere klassen. Ouders kunnen hun zoon/dochter opgeven via de mail voor deze lessen en leerlingen kunnen zich ook zelf opgeven.  De bijles is geen verplichte les voor iedereen.

Brugklasactiviteiten

  • We beginnen het schooljaar met een introductieweek. De eerste schooldag bestaat uit het uitdelen van de boeken, kluissleutels en het kennismaken met de klas. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er gewone lessen. We sluiten de eerste week af op vrijdag met een dagdeel waarin we studievaardigheden aanleren en een dagdeel sport/spelletjes op ons sportveld.
  • In de vijfde schoolweek gaan de brugklasleerlingen drie dagen op brugklaskamp naar Egmond waar we verblijven in het Stayokay-hostel.
  • Sinterklaas vieren we met de klas, de mentor en de juniormentoren.
  • Vlak voor de kerstvakantie worden er activiteiten georganiseerd rondom een goed doel.
  • In februari gaan de leerlingen uit de brugklassen aan de slag met mediawijsheid. Ze gaan Hoorn bekijken en daarna een krant/film maken waarin Hoorn vanuit een bepaalde bril bekeken wordt. Dat doen ze aan de hand van allerlei opdrachten binnen en buiten de school.
  • De tweetalige leerlingen maken in het eerste jaar een reisje naar Engeland. 
  • In juni is er een project ‘Ontdekkingsreizen’ gepland. Ook voor dit project zijn de leerlingen gedeeltelijk op school aan het werk en gaan we ook op excursie buiten de school. Voor dit project maken we een reisje naar Amsterdam waar we het Scheepvaartmuseum en Artis bezoeken. In de dagen na de excursie verwerken de leerlingen de verkregen informatie in een werkstuk. 
Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.