Trajectbegeleiding

Trajectvoorziening bij Tabor College Werenfridus

Er zijn leerlingen die (soms) extra begeleiding nodig hebben. Hiervoor hebben wij een team samengesteld en een ruimte (trajectruimte) ingericht zodat we de leerlingen kunnen helpen op diverse niveaus.

Doel van de trajectruimte is om leerlingen met een specifieke behoefte een rustige en prettige plek te geven om te verblijven tijdens periodes waarin geen les wordt gegeven (zoals een pauze of een tussenuur) en/of huiswerk te maken. De trajectruimte is open van half 9 tot half 5 en vanaf 11.00 uur is er in de middag ondersteuning aanwezig. 

Potentiële leerlingen die baat zouden kunnen hebben bij deze plek, kunnen door een mentor, docent, afdelingscoördinator, of conrector worden voorgedragen. Pas na bespreking in het intern ondersteuningsoverleg en met de trajectruimtecoördinator wordt hier al dan niet officieel goedkeuring voor gegeven. Contact hierover verloopt altijd via de conrector van de desbetreffende afdeling. Er zijn meerdere medewerkers die samen de trajectondersteuning verzorgen.
De ondersteuning zal in overleg met de leerling, ouder(s)/verzorger(s), mentor en trajectondersteuners plaatsvinden. 

Voor informatie kunt je altijd bij de ondersteuningscoördinator of trajectruimtebegeleiders terecht. Trajectruimtecoördinator en trajectbegeleider: mevr. R. Fens, trajectbegeleiders: mevr. I. Vlaar, mevr. S. Ale en mevr. M. Glandorff

Meer over onze ondersteuning in het algemeen.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.