Ondersteuning

Welke ondersteuning bieden wij?

Werenfridus is een school die je talenten uitdaagt. Je krijgt de mogelijkheid om je te ontwikkelen naar je eigen aanleg. Daar hoort een passende ondersteuning bij. Er wordt veel aandacht en tijd besteed aan de zorg die jij nodig hebt om optimaal te kunnen presteren en het naar je zin te hebben bij ons. Natuurlijk zijn vooral je mentor en je docenten de eerste betrokkenen bij die passende ondersteuning. Als er sprake is van leer-, gedrags- of sociaal-emotionele problemen dan is er aanvullende zorg en ondersteuning voor je.

Het Tabor College is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkingsverband VO West-Friesland. Op het Tabor College worden alle leerlingen ondersteund in het leerproces. Voor een aantal leerlingen is extra ondersteuning nodig, omdat zij een grotere ondersteuningsvraag hebben. De vormen van ondersteuning zijn opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel.

Werenfridus heeft speciale arrangementen voor leerlingen met ASS, hoogbegaafde, sport-actieve en LOOT-leerlingen. In de ondersteuningswijzer  en ondersteuningskaart lees je alles over hoe de leerlingondersteuning op Werenfridus is ingericht, zoals informatie over dyslexie, dyscalculie, anti-pest beleid en andere voorkomende ondersteuningsmogelijkheden. 

De ondersteuningscoördinator is mevr. A. Gortzak.
Meer weten? Mail dan met de ondersteuningscoördinator.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.