ondersteuning

Ondersteuning

Het Tabor College is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkingsverband VO West-Friesland. Op het Tabor College worden alle leerlingen ondersteund in het leerproces. Voor een aantal leerlingen is extra ondersteuning nodig, omdat zij een grotere ondersteuningsvraag hebben. De vormen van ondersteuning zijn opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel (pdf, 1.173 kB) en schoolondersteuningsplan (pdf, 1.202 KB).

Werenfridus heeft speciale arrangementen voor leerlingen met ASS, hoogbegaafde, sport-actieve en LOOT-leerlingen. In de ondersteuningswijzer (pdf, 433 kB) en ondersteuningskaart lees je alles over hoe de leerlingondersteuning op Werenfridus is ingericht. Je vindt er alle informatie over deze onderwerpen:

 • mentoren
 • conrector en afdelingscoördinator
 • decanen
 • intern zorgteam
 • jeugdarts en jeugdverpleegkundige
 • vertrouwenscontactpersoon
 • pestpreventie 
 • trajectbegeleiding
 • dyslexie en dyscalculie
 • begeleiding hoogbegaafde leerlingen 
 • counseling
 • examenvrees- en/of faalangstreductietraining
 • sociale vaardigheidstraining
 • begeleiding langdurig zieke leerlingen

De ondersteuningscoördinator is mevr. A. Veling.
Meer weten? Mail dan met de ondersteuningscoördinator.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.