Mentoraat

Mentoraat

Bij ons heeft iedere klas of groep leerlingen een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen van de klas. Hij of zij:

 • is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouder(s)/ verzorger(s)
 • onderhoudt het leerlingvolgsysteem van zijn of haar leerlingen
 • kent zijn of haar leerlingen
 • besteedt aandacht aan een goede sfeer in de groep
 • bespreekt schoolzaken in de klas 
 • begeleidt de klas bij projecten en klassenavonden
 • let op de schoolresultaten
 • is attent op de persoonlijke omstandigheden van zijn leerlingen
 • helpt waar mogelijk problemen van leerlingen op te lossen
 • onderhoudt contacten met de andere docenten van de klas
 • verwijst indien nodig leerlingen naar huiswerkondersteuning en de decaan
 • organiseert zo nodig extra ondersteuning
Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.