Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding door Studiekring


Studiekring verzorgt huiswerkbegeleiding en heeft een huiswerkklas. Zowel de organisatie als de inhoud van de huiswerkbegeleiding vinden plaats bij ons op school. Onze leerlingen kunnen tot maximaal vijf dagen per week om huiswerk onder begeleiding of huiswerk onder toezicht maken.

Huiswerkbegeleiding

Discipline 

 • Er wordt in stilte huiswerk gemaakt en geleerd, met maximaal 16 leerlingen per lokaal.
 • Elk lokaal staat onder begeleiding van 1 begeleider op 8 leerlingen. Dit betekent dat in een lokaal met 16 leerlingen, 2 begeleiders aanwezig zijn. 
 • Er is aanwezigheidscontrole met terugkoppeling naar ouders en mentoren.
 • De leerlingen leren plannen met de plan-app van Studiekring. Het plannen gaat in het begin in overleg met de begeleider. Ook het huiswerk dat op school of thuis is gedaan, moet worden ingepland. Aan de hand van vooraf vastgestelde doelen wordt toegewerkt naar zelfstandigheid.

Studievaardigheden

 • De begeleider overhoort steekproefgewijs het geleerde werk en controleert het gemaakte huiswerk.
 • Elke week bestudeert de leerling een nieuw onderdeel uit het werkboek Studievaardigheden.
 • De begeleider beantwoordt, zo mogelijk, vakinhoudelijke vragen en helpt de leerling verder op weg als hij vastloopt. 
 • De begeleider helpt de leerling bij het maken van planningen, samenvattingen, voorbereidingen voor een toets en geconcentreerd werken. Oftewel, het streven is dat de studievaardigheden worden vergroot.

Positieve benadering

 • De begeleider houdt zicht op de behaalde resultaten van de leerling. Door middel van een plan van aanpak en een maandelijkse evaluatie wordt de begeleiding indien nodig aangepast. Daarnaast wordt elke periode afgesloten met een rapportage aan de ouders (en de mentor).
 • Wekelijks wordt de voortgang naar de ouders en leerling verstuurd. Indien wenselijk, kan de voortgang ook naar de mentor worden verstuurd.
 • Ook geschikt voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, faalangst, concentratieproblemen, ADHD, ADD, ASS). 
 • Consumpties zoals limonade, thee en een koekje worden door Studiekring verzorgd. 
 • De leerling bezoekt de huiswerkbegeleiding drie, vier of vijf dagen per week; maximaal 3 uur per middag. 
 • De huiswerkbegeleiding loopt door in de korte vakanties en de tweede week van de kerstvakantie.  

Huiswerkklas – huiswerk maken onder toezicht

 • Alléén geschikt voor zelfstandige leerlingen die beschikken over voldoende studievaardigheden.
 • Leerlingen komen twee middagen per week.
 • Eén keer per week spreekt de begeleider met de leerling de planning, cijfers en motivatie door.
 • Het belangrijkste leer- en maakwerk wordt in de huiswerkklas gemaakt. Thuiswerken blijft noodzakelijk.
 • De leerling maakt een planning van het huiswerk met behulp van de plan-app van Studiekring
 • Tijdens de rapport periode bestaat de mogelijkheid een gesprek te hebben met de begeleider
 • De leerling maakt huiswerk in een rustige en veilige omgeving.
 • De huiswerkklas loopt door in de korte vakanties en de tweede week van de kerstvakantie.

Studiekring is een onafhankelijk instituut, en maakt gebruik van de ruimte in onze school. Daardoor is een enigszins gereduceerd tarief mogelijk. De huiswerkbegeleiding is uitsluitend toegankelijk voor leerlingen die op Werenfridus staan ingeschreven. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.