Hoogbegaafdheid

Aandacht voor hoogbegaafde leerlingen

Op Werenfridus is er veel aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. We bieden deze leerlingen een uitdagend programma waarin er ruimte is voor zowel persoonlijke ontwikkeling als onderzoeksvaardigheden op diverse vlakken. We brengen hoogbegaafde leerlingen in contact met elkaar en werken samen aan verrijkende opdrachten. Hierbij onderscheidt het programma zich in een onderbouw- en bovenbouwgedeelte.

In klas 1, 2 en 3 ligt de nadruk op (h)erkenning van het hoogbegaafd zijn; de leerlingen uit klas 4, 5 en 6 krijgen ondersteuning op individuele basis. Deze ondersteuning vindt plaats na bespreking in het intern ondersteuningsoverleg. Om in aanmerking te komen voor het hoogbegaafdsheidprogramma is een hoogbegaafdheidsverklaring nodig voortkomende uit een officieel erkende intelligentietest. Dit document dient op school aanwezig te zijn.

Hoogbegaafdencoaches: mevr. S. Ale, mevr. N. Moesker, mevr. G. de Vries, mevr. M. Verhulsdonck. Meer weten? Mail dan met de hoogbegaafdencoaches.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.