Dyslexie/dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie 
In de ondersteuning van leerlingen met dyslexie houdt Werenfridus zijn goede naam graag hoog. Alle brugklasleerlingen krijgen een screening op het gebied van spellen, lezen en schrijven. Leerlingen die als mogelijk dyslectisch gesignaleerd worden, worden voor uitgebreidere tests en behandeling verwezen naar een extern instituut.

Voor leerlingen met dyslexie (lees- of spellingzwakte) is er een speciale regeling op grond waarvan zij extra faciliteiten krijgen. Deze regeling geldt alleen van wie een rapport en een dyslexieverklaring van een externe deskundige, te weten een orthopedagoog, op school aanwezig is. Voor de leerlingen met een dyslexieverklaring is er een coach tot wie zij zich kunnen wenden als er zich problemen voordoen.

Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie

  • Het niet of apart beoordelen van spellingfouten;
  • in overleg met de docent extra tijd bij met maken van toetsen of minder opdrachten bij een toets;
  • eventueel mondelinge toetsing of toetsing met behulp van de spraaksoftware op toets-iPads;
  • examentijdverlenging;
  • geen onvoorbereide leesbeurten;
  • eventueel correctiemodellen mee naar huis.

De leerlingen krijgen een groene kaart met daarop aandachtspunten voor zowel de leerling als de docent. De leerling is verantwoordelijk voor het aangeven van zijn/haar dyslexie door het tonen van de groene kaart bij iedere toets. Hierdoor kan de leerling laten zien dat hij/zij in aanmerking komt voor de extra faciliteiten. De dyslexiecoach is mevr. A. Berkhout. Meer weten? Mail dan met de dyslexiecoach.

Dyscalculie

Een dyscalculieverklaring is een document waarop staat dat er bij de betreffende leerling sprake is van dyscalculie. Alleen gecertificeerde orthopedagogen of GZ-psychologen mogen een dyscalculieverklaring afgeven. De verklaring bevat een korte omschrijving van de aard en de ernst van de stoornis.

Alleen indien de dyscalculieverklaring in het bezit is van school, zal na opname in het leerlingenvolgsysteem Magister, de interne begeleiding kunnen starten en de gele faciliteitenkaart afgegeven kunnen worden. Uitvoering van voorgaande, gebeurt door de dyscalculiecoach.

Faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie

Middels de gele faciliteitenkaart biedt de school leerlingen met dyscalculie naast het begeleidingstraject ook een aantal andere faciliteiten:

  • Leerlingen krijgen meer tijd of minder opgaven bij toetsen waar rekenenvaardigheden vereist zijn. Voor het eindexamen geldt alleen extra tijd bij toetsen waar rekenvaardigheden vereist zijn.
  • Gebruik van de eenvoudige rekenmachine is altijd toegestaan. 
  • Door de (niet-examen) leerling zelf gemaakte, maar door de vakdocent en dyscalculiecoach goedgekeurde formulekaarten zijn bij toetsing toegestaan totdat voldoende beheersing is bereikt. Deze formulekaarten worden minimaal één week voor de toets ingeleverd bij de vakdocent.
  • Een examenleerling met een dyscalculieverklaring moet zelf contact leggen met de examencoördinator om een door het CvTE vastgestelde formulekaart te kunnen gebruiken. Deze wordt door de leerling ingevuld, door de conrector en examencoördinator goedgekeurd en door de examencoördinator geplastificeerd en aangeleverd tijdens de desbetreffende examens en tentamens.

Niet elke leerling met dyscalculie heeft alle faciliteiten nodig. De coach zal in overleg met de leerling bekijken welke faciliteiten voor hem/haar van toepassing zijn. Dit zal op de gele faciliteitenkaart, die de leerling in zijn bezit heeft, genoteerd zijn. Onze dyscalculie coach is mevr. S. Bijlsma. Meer weten? Mail direct naar de dyscalculie coach.

 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.