Toelatingseisen

Waar moet je op letten?

Onze brugklassen
Op Werenfridus ben je toelaatbaar als je minimaal een havo advies hebt gekregen.
We hebben verschillende brugklassen: 

  • havo/vwo-klas → havo-advies, havo/vwo-advies
  • atheneum-klas → vwo-advies
  • gymnasium-klas → vwo-advies

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt. 

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Meer informatie over het aanmelden vind je onder 'praktische informatie'. Hierbij maken we onderscheid tussen aanmelden voor de brugklas of aanmelden voor klas 2 en hoger. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.